Vĩnh Long: Hội thảo khoa học di tích Thánh tịnh Cửu Khúc Tòa

13/10/2021 11:26

Ngày 12/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học di tích Thánh tịnh Cửu Khúc Tòa tại ấp Tường Lễ, xã Tường Lộc - Tam Bình.

images24066211210pthuytinhoithao-1634087713858-1634087716436341545813-1634099143.jpg

Di tích Thánh tịnh Cửu Khúc Tòa được hình thành từ năm 1927, không chỉ có giá trị về mặt văn hóa mà còn có giá trị về lịch sử cách mạng.

Qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoạt động của Thánh tịnh Cửu Khúc Tòa và các chức sắc, tín đồ đạo Cao đài Tiên Thiên đã đóng góp rất lớn cho cách mạng ở địa phương.

Nơi đây gắn liền với hoạt động của Ngọc Đầu Sư Nguyễn Văn Ngợi, Giáo tông Phan Văn Tòng- người tham gia phong trào Đông Du, giúp đỡ người nghèo, quy tụ các sĩ phu yêu nước…

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp ý kiến về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; góp ý tên gọi; bổ sung phương án bảo tồn, trùng tu di tích; lấy ý kiến khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích... nhằm hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử- văn hóa cấp tỉnh.

Di tích được công nhận sẽ được quản lý tốt, bảo tồn, trùng tu kịp thời và góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Long: Hội thảo khoa học di tích Thánh tịnh Cửu Khúc Tòa" tại chuyên mục Truyền thống - Bảo tồn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.