Hội thảo “bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp trong hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

15/11/2021 15:46

Sáng ngày 15/11/2021, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Hội thảo “Bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp trong hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

1-2-1636954034.JPG
Toàn cảnh cuộc hội thảo. Ảnh: Sở VH&TT Nghệ An

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe những ý kiến trao đổi, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước như: Những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong giai đoạn hiện nay.

Vấn đề bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

2-1636954144.JPG
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Sở VH&TT Nghệ An

Việc thực thi pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng con người văn hóa Nghệ An; Định hướng nội dung hương ước, quy ước trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

Kết luận Hội thảo, ông Bùi Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao định hướng: “trong thời gian tới Ngành Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành hướng dẫn nội dung xây dựng hương ước, quy ước làm cơ sở hướng dẫn xây dựng, công nhận hương ước, quy ước phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

3-1636954283.JPG
GS-TS. Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia tham luận tại Hội thảo. Ảnh Sở VH&TT Nghệ An

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng hương ước, quy ước phù hợp trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

4-1636954453.JPG
TS. Hoàng Xuân Lương - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh Sở VH&TT Nghệ An

Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc xây dựng, duy trì và thực hiện hương ước, quy ước; gắn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn hóa,... nhằm phát huy tốt vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay./.

Nguyễn Diệu