Điều chỉnh thiết kế Mốc điểm đầu Km0 thuộc Khu Di tích Pác Bó

05/02/2015 07:54

Theo dõi trên

Để phù hợp với nội dung Đề án xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Pác Bó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL Cao Bằng cần điều chỉnh một số nội dung trong phương án thiết kế Mốc điểm đầu Km0 và phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Để phù hợp với nội dung Đề án xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Pác Bó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL Cao Bằng cần điều chỉnh một số nội dung trong phương án thiết kế Mốc điểm đầu Km0 và phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Theo đó, việc thiết kế Mốc Km0 phải đảm bảo gìn giữ được cảnh quan, tránh san gạt làm thay đổi địa hình khu trung tâm di tích; không xây dựng phù điêu có nội dung về vùng đất, con người, văn hóa Cao Bằng và điều chỉnh chiều cao công trình biểu tượng Km0 xuống dưới 6m; Giảm quy mô xây dựng sân và chỉ làm một lối lên biểu tượng (kết hợp lối đi cho người khuyết tật); Giữ nguyên trạng địa hình sườn núi để hạn chế tối đa xây kè đá.

Về hồ sơ thiết kế cần bổ sung: Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; ảnh hiện trạng cảnh quan và các công trình trong khu vực xây dựng; bản vẽ mặt đứng, mặt cắt công trình.

Mốc điểm đầu Km0 đánh dấu điểm bắt đầu của đường Hồ Chí Minh. Cũng tại đây, ngày 8 tháng 2 năm 1941, Bác Hồ đã chọn làm nơi ở sau hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài, trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.

Theo Cinet.vn
Bạn đang đọc bài viết "Điều chỉnh thiết kế Mốc điểm đầu Km0 thuộc Khu Di tích Pác Bó" tại chuyên mục Truyền thống - Bảo tồn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.