Thông tin tiếp bài “Ai đứng sau hành vi xâm phạm chỗ ở và hủy hoại tài sản công dân?” ở Yên Thành (Nghệ An)

Như PhuongNam.Net.Vn đã đưa tin: Trong các ngày 6, 7 và 8/9/2014, ông Đào Công Anh nhân viên của Công ty CP thương mại dịch vụ đầu tư phát triển Yên Thành đã tổ chức lực lượng thực hiện việc xâm phạm chỗ ở của gia đình bà Thái Thị Vạn tại Khối 1, thị trấn Yên Thành.