Văn hóa tâm linh trong ghe ngo

Ở Nam Bộ, mỗi chiếc ghe ngo là sản phẩm của một ngôi chùa, đại diện cho một hay nhiều phum sóc người Khmer tạo ra và tham gia tranh tài.