Nghề đóng xuồng Long Hậu là di sản văn hóa phi vật thể

Nghề đóng xuồng, ghe Long Hậu vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.