Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Phúc

11/06/2015 08:21

Theo dõi trên

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2285/BVHTTDL-DSVH ngày 09 tháng 6 năm 2015 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Phúc, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Theo đó, sau khi nhận được Công văn số 1415/VHTTDL-BQLDT ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Phúc, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xem xét và có ý kiến thẩm định như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên (giai đoạn 1) gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo và Nhà tổ. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề: Cửa sổ chùa không làm chữ thọ mà làm vòng tròn sắc không; Không lát đá xanh trên trục thần đạo từ sau Thượng điện đến trước nhà Tổ. Nghê: đầu cúi xuống và nhìn chéo về phía trước Tiền đường; Bảo tồn các bức cốn có chạm khắc của nhà Tổ; Bổ sung các bản vẽ nối, vá, thay cốt ốp mang... nhằm giữ tối đa các cấu kiện gỗ nguyên gốc, đặc biệt là các mảng chạm khắc và dấu tích chỉ định niên đại; Việc nâng cao cốt nền Tam bảo và Nhà tổ cần lấy ý kiến của nhân dân và chính quyền địa phương để tạo sự đồng thuận.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phổ Hà Nội chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện Dự án và trình duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Theo vanhoa.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Phúc" tại chuyên mục Truyền thống - Bảo tồn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.