Nghệ An thông báo về cấp độ dịch ở tỉnh và các địa phương

21/10/2021 17:20

Ngày 21/10, UBND tỉnh Nghệ An đã có thông báo số 595/TB-UBND về cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (cập nhật 7h00 ngày 21/10/2021).

a1-ktnt-1634811141.jpg
Nghệ An thông báo về cấp độ dịch ở tỉnh và các địa phương. Ảnh: Nguyễn Diệu

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; Quyết định số 4800-QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". 

Theo đó: UBND tỉnh Nghệ An thông báo cấp độ dịch của tỉnh Nghệ An là cấp độ 2. 

Ở cấp huyện: cấp 2 bao gồm TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn; cấp 1 là 18 huyện, thành, thị (trừ các huyện thành thị công bố cấp độ 2)

Ở cấp xã, cấp 3 là xã Hưng Lộc (TP Vinh); cấp 2 gồm các phường Trung Đô, Hà Huy Tập, Vinh Tân, Bến Thủy, Hưng Bình (TP Vinh), xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên), xã Kim Liên (huyện Nam Đàn); cấp 1 gồm 452/460 xã, phường, thị trấn (trừ các phường, xã, thị trấn công bố cấp độ 2 và cấp độ 3).

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An thông báo về cấp độ dịch ở tỉnh và các địa phương" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.