Nghệ An ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

27/11/2021 21:54

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ 18h ngày 26/11 đến 18h ngày 27/11, Nghệ An ghi nhận 70 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng.

dn265346363467-1638024826.gif

Từ 18h00 ngày 26/11 đến 06h00 ngày 27/11, Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với Covid-19 tại 12 địa phương (Quỳnh Lưu: 9, Quế Phong; 8, Quỳ Châu: 8, Tân Kỳ: 5, Hưng Nguyên: 4, Tương Dương: 4, Đô Lương: 4, Thanh Chương: 2, Diễn Châu: 1, Hoàng Mai: 1, Yên Thành: 1, Con Cuông: 1).  

Tất cả các ca đều được cách ly từ trước  (8 ca trong khu phong tỏa, 24 ca là F1, 16 ca từ các tỉnh miền Nam về). Cụ thể:

1. BN N.V.B, nam, sinh 1967. Địa chỉ: thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu. BN sống trong khu vực phong tỏa được XN sàng lọc.

2. BN N.T.T, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu. BN sống trong khu vực phong tỏa được XN sàng lọc.

3. BN N.V.A, nam, sinh 1970. Địa chỉ: thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu. BN sống trong khu vực phong tỏa được XN sàng lọc.

4. BN L.T.K.L, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. BN sống trong khu vực phong tỏa được XN sàng lọc.

5. BN V.Đ.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN sống trong khu vực phong tỏa được XN sàng

lọc.

6. BN L.T.H, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN sống trong khu vực phong tỏa được XN sàng lọc.

7. BN L.T.N, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: bản Cọ Muồng, xã Châu Phong, huyện Quế Phong. BN sống trong khu vực phong tỏa được XN sàng lọc.

8. BN L.T.H, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xã Đà Sơn, huyện Đô Lương. BN làm việc trong khu vực phong tỏa được XN sàng lọc.

9. BN V.Đ.N, nam, sinh 1986. Địa chỉ: TT Thạch Giám, huyện Tương Dương. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

10. BN L.Q.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: TT Thạch Giám, huyện Tương Dương. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

11. BN T.A.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: TT Thanh Chương, huyện Thanh Chương. BN là F1 của BN N.C.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

12. BN N.Đ.A, nam, sinh 2007. Địa chỉ: thôn Thanh Đồng 2, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T.M.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

13. BN N.T.T, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương. BN là F1, đã được cách ly tại nhà riêng.

14. BN N.V.X, nam, sinh 1984. Địa chỉ: phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.H.Q đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

15. BN L.X.V, nam, sinh 1948. Địa chỉ: xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.T.H  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

16. BN T.Đ.N, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

17. BN T.T.H, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

18. BN T.B.T, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

19. BN N.T.P, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.V.T  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

20. BN L.T.D, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: bản Ná Công, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN V.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

21. BN N.L.N.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN N.P.A đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

22. BN N.D.Q, nam, sinh 1983. Địa chỉ: khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. BN là F1 của BN N.D.V. đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

23. BN H.P.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN H.V.K  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

24. BN C.T.L, nam, sinh 2010. Địa chỉ: xóm Bàu Khe, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN T.T.B  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

25. BN Đ.Đ.P nam, sinh 1955. Địa chỉ: xóm Thanh Lưu, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN Đ.Đ.H  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

26. BN N.V.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Cừa, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.K.Đ  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

27. BN N.T.T, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xóm Cừa, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.K.Đ  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

28. BN L.V.B, nam, sinh 1988. Địa chỉ: bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.T  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

29. BN L.T.N.Y, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.T  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

30. BN L.T.H, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.T  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

31. BN L.T.M, nam, sinh 1998. Địa chỉ: bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.Q đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

32. BN N.T.H.V, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: xã Đà Sơn, huyện Đô Lương. BN là F1 của BN T.V.Đ đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

33. BN Đ.T.T.O, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xã Diễn An, huyện Diễn Châu. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Diễn Châu ngày 22/11. BN đã được cách ly

34. BN N.S.H, nam, sinh 1989. Địa chỉ: thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Hưng Nguyên ngày 24/11. BN đã được cách ly.

35. BN N.Đ.H, nam, sinh 1975. Địa chỉ: thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Hưng Nguyên ngày 24/11. BN đã được cách ly.

36. BN N.T.T.H nữ, sinh 1980. Địa chỉ: thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Hưng Nguyên ngày 24/11. BN đã được cách ly.

37. BN T.T.H, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. BN đi từ Đồng Nai về đến Quỳnh Lưu ngày 19/11. BN đã được cách ly.

38. BN N.T.L, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về đến Quỳnh Lưu ngày 23/11. BN đã được cách ly.

39. BN M.V.T, nam, sinh 1967. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN đã được cách ly.

40. BN V.T.P, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN đã được cách ly.

41. BN L.T.C, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong. BN đi từ Bình Dương về đến Quế Phong ngày 25/11. BN đã được cách ly.

42. BN V.T.L, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. BN đã được cách ly.

43. BN V.V.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. BN đã được cách ly.

44. BN L.V.C, nam, sinh 1973. Địa chỉ: bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. BN đã được cách ly.

45. BN V.T.N, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. BN đã được cách ly.

46. BN L.Q.S, nam, sinh 1974. Địa chỉ: bản Khe Ló, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. BN đi từ Đồng Nai về đến Con Cuông ngày 18/11. BN đã được cách ly.

47. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: xã Đông Sơn, huyện Đô Lương. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Đô Lương ngày 19/11. BN đã được cách ly.

48. BN L.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 25/11. BN đã được cách ly.

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 27/11, Nghệ An ghi nhận 22 ca dương tính mới với Covid-19 tại 8 địa phương (Tân Kỳ: 13, TP.Vinh: 2, Yên Thành: 2, Anh Sơn: 1, Hoàng Mai: 1, Đô Lương: 1, Nam Đàn: 1, Nghi Lộc: 1).

Trong đó có 2 ca cộng đồng trong 1 gia đình tại Yên Thành, 20 ca đã được cách ly từ trước (1 ca tái nhiễm sau điều trị khỏi Covid-19, 3 ca trong khu vực phong tỏa, 12 ca là F1, 4 ca từ các tỉnh miền Nam về), 8 ca có triệu chứng, 14 ca không có triệu chứng. Cụ thể:

1. BN N.T.H, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: xóm Tây Hồ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành.  Khoảng 1 tháng nay, BN có biểu hiện ho, rát họng, khó thở tự dùng thuốc ở nhà không đỡ nên sáng 27/11, BN đến Bệnh viện (BV) Phổi Nghệ An khám. Tại đây BN được lấy mẫu xét nghiệm (XN). 

2. BN N.T.H, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xóm Tây Hồ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành. BN là chồng của BN N.T.H được công bố cùng lúc. Sáng 27/11, BN đưa vợ đến BV Phổi Nghệ An khám. Tại đây BN được lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

3. BN BN N.V.B, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xóm Hoàng Trang, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ. BN đã từng nhiễm Covid-19, điều trị khỏi và ra viện ngày 21/9 tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 21/11, BN trở về địa phương. Ngày 24/11, BN đau họng nên được lấy mẫu.

4. BN N.H.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

5. BN H.V.H, nam, sinh 2021. Địa chỉ: khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN H.V.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

6. BN P.V.K, nam, sinh 1940. Địa chỉ: xóm Tân Long, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN T.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

7. BN T.T.M, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: xóm Tân Long, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN T.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.  

8. BN N.T.C.N, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN L.V.M đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

9. BN P.T.Đ, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 9, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN Đ.P.K.M đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

10. BN T.Đ.T, nam, sinh 1940. Địa chỉ: xóm 8, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN T.L.Q đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

11. BN N.A.T, nam, sinh 2002. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.C.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

12. BN Đ.T.B.C, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN Đ.Đ.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

13. BN N.T.Q, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: ho, ngạt mũi.

14. BN H.T.N, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: phường Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN T.L.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: sốt.

15. BN T.T.N, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.M.A đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: đau đầu, mệt mỏi, ho. 

16. BN Đ.X.H, nam, sinh 1970. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN. BN được lấy mẫu sàng lọc trong vùng phong tỏa. BN không có triệu chứng.

17. BN N.T.M, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: xóm 9, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN được lấy mẫu sàng lọc trong vùng phong tỏa. BN có triệu chứng: đau họng, đau đầu, ho. 

18. BN P.T.N, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xóm 11, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN được lấy mẫu sàng lọc trong vùng phong tỏa. BN có triệu chứng: khó thở, đau đầu, ho. 

19. BN N.M.C, nam, sinh 1998. Địa chỉ: xóm Văn Vương, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương. BN đi từ Ninh Thuận về đến Đô Lương ngày 20/11. BN đã được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt, đau đầu, ngạt mũi.

20. BN N.T.B.Q, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Hoàng Mai ngày 24/11. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

21. BN N.N.K.L, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: thôn 6, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. BN đi từ Đồng Nai về đến Anh Sơn ngày 14/11. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

22. BN H.N.C, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: khối Yên Bình, phường Hưng Bình, TP Vinh. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Vinh ngày 20/11. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4.284 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 868, Nghi Lộc: 456, Quỳnh Lưu: 364, Yên Thành: 359, Diễn Châu: 270, Nam Đàn: 209, Tân Kỳ: 199, Cửa Lò: 176, Hưng Nguyên: 165, Con Cuông: 150, Quế Phong: 140, Hoàng Mai: 129, Nghĩa Đàn: 118, Kỳ Sơn: 108, Quỳ Hợp: 102, Tương Dương: 107, Đô Lương: 101, Quỳ Châu: 98, Thanh Chương: 78, Anh Sơn: 62, Thái Hòa: 25.

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 3.217 BN. Trong ngày có 2 bệnh nhân (BN) tử vong. Lũy tích số BN tử vong: 29 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.038 BN.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 42.556. Phát hiện 826 ca dương./.

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.