Bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử

Được hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ XIX, trên cơ sở nhạc lễ (Nhã nhạc cung đình triều Nguyễn) nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) không ngừng được sáng tạo bởi tính “bình dân và ngẫu hứng” của người dân Nam bộ. Kết hợp giữa âm nhạc miền Trung và miền Nam, do đó ĐCTT Nam bộ vừa mang tính bác học vừa mang tính bình dân.