Quảng Nam: Kiến nghị làm rõ gói thầu hơn 77 tỷ ở huyện Phú Ninh

19/09/2021 14:58

HTX Nông nghiệp Thuận Trà Hòa Thuận có đơn kiến nghị đến Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Phú Ninh về việc công tác lập HSMT của đơn vị mời thầu là Công ty TNHH MTV HP Kim Phát đối với gói thầu: đường ĐH12.PN, đoạn từ ĐT.615 đến QL.40B, huyện Phú Ninh thuộc dự án Đường đh12.pn, đoạn từ ĐT.615 đến QL.40B, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

don-kien-nghi-1632035243.jpg
Đơn kiến nghị của Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Trà Hòa Thuận gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, HTX Nông nghiệp Thuận Trà Hòa Thuận cho biết: Theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hành vi tiêu tiêu cực, vi phạm trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: Đối với công tác lập HSMST, HSMT/HSYC Đảm bảo các nội dung yêu cầu trong HSMST, HSMT/HSYC được lập theo đúng mẫu quy định tại các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành; không tự ý chỉnh sửa quy định nêu trong các mẫu HSMST, HSMT/HSYC hoặc đưa tiêu chí yêu cầu không phù hợp. HSMST, HSMT/HSYC được xây dựng phải đảm bảo khoa học, khách quan, phù hợp với yêu cầu cụ thể từng gói thầu, thu hút sự tham gia cạnh tranh rộng rãi của các nhà thầu, đảm bảo tuân thủ theo đúng nguyên tắc quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, không mang tính định hướng, tạo lợi thế hoặc cản trở sự tham gia của một hoặc một số nhà thầu; cụ thể:

Khi xây dựng yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng; đồng thời cũng không được đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu; không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử.

Không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế..., trong HSMT/HSYC có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Trường hợp trong hồ sơ dự thầu (HSDT)/hồ sơ đề xuất (HSĐX), nhà thầu không có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương thì yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá HSDT/HSĐX và chỉ được trao hợp đồng sau khi đã cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đăng ký hợp đồng với nhà thầu; thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu mà không được đi thuê, đã thực hiện hợp đồng tương tự trên một địa bàn cụ thể.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bảng yêu cầu báo giá đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng (E-HSMT) thiết bị quá nhiều, có những thiết bị không liên quan mà bên mời thầu vẫn đưa vào yêu cầu HSMT. Nhận thấy đây là gói thầu thi công Công trình dân dụng cấp III có giá trị thấp, quy mô nhỏ, yêu cầu về thiết bị quá nhiều như vậy là yêu cầu gây khó khăn cho nhà thầu và nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu tham gia.

Do đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Trà Hòa Thuận đã kiến nghị những sai phạm trong công tác lập E-HSMT của đơn vị mời thầu đến UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu tỉnh, UBND huyện Phú Ninh, Ban quản lý dự án - Quỹ đất huyện Phú Ninh chỉ đạo để đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Đồng thời, HTX  Nông nghiệp Thuận Trà Hòa Thuận yêu cầu Công ty TNHH MTV HP Kim Phát (Bên mời thầu) điều chỉnh các tiêu chí sai quy định của E-HSMT và gia hạn thời gian đóng thầu để nhà thầu có điều kiện và đủ thời gian tham gia, tạo sự cạnh tranh công bằng và tránh gây thất thoát ngân sách nhà nước./.

Hữu Tiến
Bạn đang đọc bài viết "Quảng Nam: Kiến nghị làm rõ gói thầu hơn 77 tỷ ở huyện Phú Ninh" tại chuyên mục Phát triển. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.