Quảng Bình sẽ xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm vật tư, thiết bị y tế

06/11/2021 11:52

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc-xin...

s1226-1636105512.jpg
Quảng Bình nghiêm cấm tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm vật tư, thiết bị y tế. Ảnh minh họa

Ngày 4/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh này vừa ban hành công văn về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, thời gian qua tỉnh này đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và yêu cầu các sở, ngành, địa phương về việc việc đảm bảo kinh phí phòng chống dịch và đặc biệt là việc thực hiện đúng các quy trình, quy định về mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin… phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Theo đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, góp phần kiểm soát tốt, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, có kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể để kịp thời mua sắm vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm, vắc-xin, thuốc điều trị... phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình, điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin... phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo chấp hành nghiêm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

Đồng thời, tổ chức sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc-xin... phục vụ phòng, chống dịch phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh lãng phí, thất thoát. Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc-xin... trong phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Công điện của Chính phủ về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế

Ngày 20/10, Văn phòng Chính phủ ban hành Công điện số 7668/CĐ-VPCP gửi các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công điện nêu rõ: Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định về mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine... phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực. Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và tình hình kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Để tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, góp phần kiểm soát tốt, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng, vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động, tích cực huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, có kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể để kịp thời mua sắm vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm, vaccine, thuốc điều trị... phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn.

Việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine... phòng, chống dịch COVID-19 phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021; Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021; Công điện số 6741 /CĐ-VPCP ngày 22/9/2021... và các quy định pháp luật liên quan, quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm./.

Quảng Hà
Bạn đang đọc bài viết "Quảng Bình sẽ xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm vật tư, thiết bị y tế" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.