Nghệ An ghi nhận 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

26/11/2021 20:28

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ 18h ngày 25/11 đến 18h ngày 26/11, Nghệ An ghi nhận 124 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 19 ca cộng đồng.

240827873-342444814247461-6582853177234584052-n-1637932790.jpg
Từ 18h ngày 25/11 đến 18h ngày 26/11, Nghệ An ghi nhận 124 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 19 ca cộng đồng

Từ 18h00 ngày 25/11 đến 06h00 ngày 26/11, Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với Covid-19 tại 13 địa phương (Hoàng Mai 16, Yên Thành 4, Quế Phong: 03, TP Vinh: 02, Hưng Nguyên: 02, Thanh Chương: 02, Nghĩa Đàn: 02, Tương Dương: 02, Diễn Châu: 02, Quỳnh Lưu: 02,  Đô Lương: 01, Con Cuông: 01:  Kỳ Sơn: 01). 

Trong đó có 02 ca cộng đồng (Nghĩa Đàn: 01, Quỳnh Lưu: 01), 02 ca sàng lọc định kỳ, 04 ca trong khu vực phong tỏa, 32 ca đã được cách ly từ trước (21 ca là F1, 11 ca từ các tỉnh miền Nam). Cụ thể:

1. BN N.X.H, nam, sinh 2005. Địa chỉ: xóm Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn. Tối ngày 23/11, BN nghe tin quán 1987, TX Thái Hòa có ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đến trạm y tế (TYT) khai báo và được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu xét nghiệm (XN) gửi Bệnh viện (BV) ĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN N.T.H, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: xóm 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/11, BN bị gãy tay đến BV ĐK Quang Thành bó bột sau đó về nhà. Ngày 25/11, BN đến BV để khám lại. Tại đây BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BV ĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

3. BN T.L.T, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 25/11, BN làm XN định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

4. BN P.Đ.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh. BN là chồng của BN T.L.T được công bố cùng lúc. Ngày 25/11, BN làm xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN L.B.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

6. BN L.Đ.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

7. BN L.B.H, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

8. BN L.B.L, nam, sinh 1998. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

9. BN P.T.Q, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

10. BN N.Đ.C, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

11. BN N.H.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

12. BN H.D.B, nam, sinh1988. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

13. BN H.A.S, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

14. BN Đ.Đ.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

15. BN T.V.L, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

16. BN H.T.M, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa. 

17. BN BN N.T.T, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa.

18. BN T.T.N, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa. 

19. BN L.N.H.A, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa.

20. BN V.V.B, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. BN là F1 đã được cách ly từ trước và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

21. BN L.M.Q, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. BN là F1 của BN L.T.S  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

22. BN V.T.X, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: TT Kim Sơn, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN L.S.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

23. BN V.Đ.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: TT Kim Sơn, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN L.S.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

24. BN V.M.C, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. BN C.T.D, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. BN là F1 của BN H.T.M.A đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. BN N.T.T, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương. BN là F1 của BN T.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. BN N.T.M.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

28. BN N.V.X, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

29. BN T.V.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

30. BN N.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. BN L.T.N, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

32. BN N.V.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

33. BN L.V.D, nam, sinh 2001. Địa chỉ: xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

34. BN H.V.B, nam, sinh 1983, Địa chỉ: xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. BN đi từ Đồng Nai về Nghĩa Đàn ngày 28/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

35. BN V.V.V, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về Quỳnh Lưu ngày 22/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

36. BN T.T.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. BN đi từ TP HCM về Diễn Châu ngày 18/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

37. BN T.A.Đ, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu. BN đi từ Đồng Nai về Diễn Châu ngày 19/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. BN T.V.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. BN đi từ Bình Dương về Thanh Chương ngày 23/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

39. BN N.T.A, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai. BN đi từ Long An về Hoàng Mai. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

40. BN V.Y.L, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. BN đi từ Bình Dương về Kỳ Sơn ngày 25/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 26/11, Nghệ An ghi nhận 84 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương (Nghi Lộc: 25, Tân Kỳ: 18, Vinh: 15, Hoàng Mai: 08, Nam Đàn: 04, Quỳ Châu: 03, Quỳnh Lưu: 02, Kỳ Sơn: 02, Anh Sơn: 01, Diễn Châu: 01, Hưng Nguyên: 01, Yên Thành: 01, Đô Lương: 01, Quế Phong: 01, Tương Dương: 01 ). 

Trong đó có 17 ca cộng đồng: TP Vinh: 11 (07 ca trong một gia đình, 01 ca là hàng xóm), Nghi Lộc: 04, Quỳnh Lưu: 01, Đô Lương: 01; 33 ca trong khu vực phong toả; 34 ca đã được cách ly từ trước (31 ca là F1, 03 ca từ các tỉnh miền nam). Cụ thẻ:

1. BN N.T.A, nữ, sinh 1951. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2.BN T.N.N, nam, sinh 1954. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3.BN T.N.H, nam, sinh 1975. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4.BN T.K.N, nam, sinh 2011. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5.BN T.N.P.H, nam, sinh 2018. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN P.T.N, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN P.Đ.N.K, nam, sinh 2012. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

8. BN T.P.K.C, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Sáng ngày 26/11 sau khi được tin hàng xóm có ca dương tính là BN T.L.T, được công bố trong bản tin sáng nay. Gia đình gọi dịch vụ LabViet về nhà và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 26/11 cho kết quả Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

9. BN Đ.V.N, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Thái Thịnh, Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN . đã được công bố chiều ngày 25/11. Tối ngày 25/11 BN được lấy mẫu lần 1 và cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN T.Đ.K, nam, sinh 1989. Địa chỉ: khối 12, Hà Huy Tập, TP Vinh. BN là F1 của BN . đã được công bố chiều ngày 25/11. Tối ngày 25/11 BN được lấy mẫu lần 1 và cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. BN L.V.Q, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Hà Huy Tập, TP Vinh. BN là F1 của BN . đã được công bố chiều ngày 25/11. Tối ngày 25/11 BN được lấy mẫu lần 1 và cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

12. BN P.V.C, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Địa chỉ làm việc: Công ty DKC - xã Nghi Thiết, Nghi Lộc. BN là F1 của BN T.P.L ở Nam Định đã được công bố. Ngày 25/11 BN test nhanh dương tính nên được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. BN Đ.A.V, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Địa chỉ làm việc: Công ty DKC - xã Nghi Thiết, Nghi Lộc. BN là F1 của BN T.P.L ở Nam Định đã được công bố. Ngày 25/11 BN test nhanh dương tính nên được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. BN P.T.A, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm Tây Sơn, Nghi Yên, Nghi Lộc. BN thường xuyên tiếp xúc với Tổ công nhân lái xe công ty DKC - Nghi Thiết. Ngày 25/11 BN test nhanh dương tính nên được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. BN C.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xã Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang. Địa chỉ làm việc: Công ty DKC - xã Nghi Thiết, Nghi Lộc. BN là F1 của BN T.P.L ở Nam Định đã được công bố. Ngày 25/11 BN test nhanh dương tính nên được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. BN V.M.Q, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN là con của BN N.T.H được công bố sáng ngày 26/11. Sau khi mẹ BN có KQXN khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, BN được lấy mẫu XN và cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

17. BN N.T.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm Yên Sơn, Đô Lương. Địa chỉ làm việc: Công trình tại Nghi Thiết, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.V.T ở Đô Lương đã được công bố ngày 25/11. Ngày 25/11 BN đến TYT Nghi Quang test nhanh dương tính nên được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

18. BN N.A.D, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

19. BN .L, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

20. BN T.N.H, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

21. BN N.T.N.B, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

22. BN N.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

23. BN .H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

24. BN L.N.T.D, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

25. BN N.T.D, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

26. BN H.N.B.T, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

27. BN H.B.K, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

28. BN N., nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

29. BN H.V.D, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

30. BN T.V.K, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

31. BN N.T.M.D, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

32. BN N., nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

33. BN N.T.C, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

34. BN H.Đ.N, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

35. BN H.V.T, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

36. BN H.M.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

37. BN N.V.T, nam, sinh 1963. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

38. BN N.V.Đ, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

39. BN N.V.T, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

40. BN K.M.N, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

41. BN K.M.K, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

42. BN N.V.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

43. BN N.M.Q, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

44. BN N.X.S, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

45. BN C.T.H.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

46. BN N.C.N, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

47. BN .T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

48. BN N.T.P.L, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

49. BN N.P.G.B, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

50. BN N.T.N.M, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. 

51. BN H.V.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm. 

52. BN N.K.Đ, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm. 

53. BN N..H, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm. 

54. BN .B, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Giai Xuân, Tân Kỳ. BN là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm. 

55. BN .Đ, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Giai Xuân, Tân Kỳ. BN là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm. 

56. BN H.T.M, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Tân Phú, Tân Kỳ. BN là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm. 

57. BN P.H.Q, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Khối Tân Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.H.Q được công bố trước đó. BN đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

58. BN N.V.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Khối Tân Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.H.Q được công bố cùng lúc. BN đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

59. BN N.V.C, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Khối Tân Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.H.Q được công bố cùng lúc. BN đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

60. BN H.V.L, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Khối Quang Trung, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.H.Q được công bố cùng lúc. BN đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

61. BN N.V.Đ, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Khối Hồng Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.H.Q được công bố cùng lúc. BN đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

62. BN P.V.Đ, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Khối Tân Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.H.Q được công bố cùng lúc. BN đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

63. BN L..D, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.M.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

64. BN L.N.M.N, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.B.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

65. BN L.G.B, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Khối 1, Lê Lợi, TP Vinh. BN là con và là F1 của BN P.T.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. 

66. BN N.C.Q, nam, sinh 2014. Địa chỉ: khối 9, Bến Thủy, TP Vinh. BN là con và là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. 67. BN T.Q.K, nam, sinh 1962. Địa chỉ: khối 9, Đội Cung, TP Vinh. BN là F1 của BN N.Đ.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại Trường CĐSP Nghệ An. 

68. BN P.T.M.G, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Quang Trung, TP Vinh. BN là F1 của BN .M.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

69. BN L.V.H, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

70. BN N.N.D, nam, sinh 1958. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T. đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

71. BN P.X.U, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

72. BN P.T.A, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

73. BN N.V.C, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

74. BN H.V.Đ, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

75. BN H.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.H.T được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

76. BN N.D.K, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.H.T được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

77. BN N.T.H, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.H.T được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

78. BN N.P.A, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Kim Sơn, Quế Phong. BN là F1 của BN N.Đ.P.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

79. BN N.T.N, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 được cách ly tại BVDC số 8. 

80. BN N.T.H, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Phúc Sơn, Anh Sơn. BN là F1 của BN H.G.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BVDC số 8.

81. BN N.H.H, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BVDC số 8. 

82. BN C.B.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Nậm Cắn, kỳ Sơn. BN đi từ Bình Phước về Kỳ Sơn ngày 18/11. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

83. BN C.M.N, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. BN đi từ Bình Phước về Kỳ Sơn ngày 18/11. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

84. BN N.V.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Lý Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về Kỳ Sơn ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4.214 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 866, Nghi Lộc: 455, Yên Thành: 356, Quỳnh Lưu: 355, Diễn Châu: 269, Nam Đàn: 208, Cửa Lò: 176, Tân Kỳ: 181, Hưng Nguyên: 161, Con Cuông: 149, Quế Phong: 132, Hoàng Mai: 127, Nghĩa Đàn: 118, Kỳ Sơn: 108, Quỳ Hợp: 102, Tương Dương: 103, Đô Lương: 96, Quỳ Châu: 90, Thanh Chương: 76, Anh Sơn: 61, Thái Hòa: 25. 

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 3.152 BN. Lũy tích số BN tử vong: 27 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.035 BN. 

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 41.720. Phát hiện 806 ca dương./.

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An ghi nhận 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.