Kiên Giang: Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm sai quy định

19/01/2022 13:27

Hiện nay, tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định vẫn còn diễn ra trên địa bàn huyện, thành phố bằng hình thức dạy trực tuyến, khiến phụ huynh học sinh bức xúc và dư luận xã hội.

1-kien-giang-chan-chinh-1642429325-1-1642573633.jpg
Dạy thêm, học thêm trực tuyến. (Tranh minh họa).

Trước thực trạng đó, Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Kiên Giang vừa ban hành văn bản số 39 gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định.

Theo đó, Sở GDĐT đã ngừng cấp phép dạy thêm cho các tổ chức trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên, tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định vẫn còn diễn ra trên địa bàn huyện, thành phố bằng hình thức dạy trực tuyến gây bức xúc đối với cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Nhằm chấn chỉnh và ngăn ngừa các tổ chức, cá nhân vi phạm về dạy thêm, học thêm không đúng quy định, Sở GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các văn bản về dạy thêm, học thêm đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, Phòng GDĐT phối hợp các đoàn thể, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn của huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu đúng và nhận thức đầy đủ ý nghĩa về việc dạy thêm, học thêm.

Song song với đó, Phòng GDĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; phụ đạo học sinh yếu kém, học sinh chưa hoàn thành yêu cầu môn học theo đúng qui định.

Cùng với đó, phối hợp thanh tra huyện tổ chức kiểm tra những giáo viên dạy thêm, học thêm qua đơn thư phản ánh, Sở GDĐT chuyển các đơn thư theo thẩm quyền giải quyết đến phòng GDĐT các huyện, thành phố để tham mưu Ủy ban nhân dân giải quyết, đồng thời báo cáo tình hình kiểm tra, thanh tra về Sở GDĐT qua Thanh tra Sở khi hoàn thành quy trình kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định qua kiểm tra hoặc qua phản ánh là căn cứ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có biện pháp xử lý giáo viên vi phạm và xử lý công tác quản lý, trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường nơi để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định theo mức độ vi phạm và đưa dạy thêm, học thêm không đúng quy định vào xem xét thi đua trong năm học./.

Anh Sáng
Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm sai quy định" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.