Mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Si La và Pu Péo

Thực hiện nhiệm vụ đột phá năm 2014, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mở lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc cho 02 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người tại tỉnh Hà Giang và Lai Châu.