Gặp gỡ “vua cầu treo”

Tuy chỉ mới học hết lớp 2 trường làng nhưng anh Phạm Ngọc Quý (sáu Quý), nông dân xã Đào Hữu Cảnh (Châu Phú), là người đầu tiên bắc cầu treo phục vụ việc đi lại ở nông thôn. Từ sáng kiến độc đáo này, anh được mọi người gọi là “vua cầu treo”.