Tiền Giang: Huyện Gò Công Đông ban hành Chỉ số cải cách hành chính

25/09/2022 13:00

Vừa qua, ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông đã ký ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã- thị trấn trên địa bàn huyện.

v-2523464667-1664085598.jpg
Cán bộ, công chức huyện Gò Công Đông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính.

Tại Quyết định số 1316/QĐ-UBND do ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Gỏ Công Đông ký ban hành có các nội dung chính như sau:

Mục tiêu chung: Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC nhà nước.

Mục tiêu cụ thể: Xây dựng Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị theo đặc điểm, tính chất; Quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị và phù hợp tình hình thực tế của huyện; Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị và hàng năm triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và tổ chức khen thưởng.

Quyết định số 1316/QĐ-UBND cũng yêu cầu: a) Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung Chỉ số CCHC của UBND tỉnh Tiền Giang; b) Chỉ số CCHC phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; c) Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị; d) Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến huyện, xã…

Có thể thấy, Quyết định số 1316/QĐ-UBND với nội dung về Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã - thị trấn trên địa bàn huyện Gò Công Đông góp phần giúp địa phương, chính quyền các cấp hoàn thiện hơn trong công tác CCHC và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện Gò Công Đông.

Anh Duy
Bạn đang đọc bài viết "Tiền Giang: Huyện Gò Công Đông ban hành Chỉ số cải cách hành chính" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.