Nghệ An: Khai mạc không gian diễn xướng dân ca ví, giặm tại Quảng trường Hồ Chí Minh

20/11/2022 20:40

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức kỷ niệm trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản văn hóa”, khai mạc không gian diễn xướng dân ca ví, giặm tại Quảng trường Hồ Chí Minh và ra mắt các câu lạc bộ dân ca ví, giặm các đơn vị khối di sản.

311988461-2029930760528851-7122205370186881873-n-1668948486.jpg
Kỷ niệm ngày Di sản văn hóa năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức một số hoạt động như: Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An năm 2022 dành cho các em học sinh của 21 huyện, thành phố thị xã...

Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa dân tộc; động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Văn hóa nói chung và trong lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng. 

Bên cạnh đó góp phần việc tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân; động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

311870673-2029309140591013-5517719376567159370-n-1668948437.jpg
...trưng bày chuyên đề “ Thanh Âm núi rừng” tại Bảo tàng Nghệ An, diễn ra vào ngày 23/11; Tham gia triển lãm, quảng bá di sản văn hóa Nghệ An “festival Ninh Bình năm 2022 - Tràng An kết nối di sản”

Chào mừng 17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022), Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Kim Liên tổ chức Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Di sản văn hóa”.

Với hơn 100 hình ảnh, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Di sản văn hóa Việt Nam, về tư tưởng của Người trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và giới thiệu một số Di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.

311945705-2029930803862180-9139294022974142287-n-1668948451.jpg
Dịp này, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tổ chức không gian diễn xướng - giao lưu Dân ca ví, giặm trên sân khấu thực cảnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Dịp này, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tổ chức không gian diễn xướng - giao lưu Dân ca ví, giặm trên sân khấu thực cảnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức ra mắt 5 câu lạc bộ dân ca thuộc các đơn vị: Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh, Khu Di tích Kim Liên, Ban Quản lý di tích tỉnh, Bảo tàng Nghệ An và Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

Thông qua các chương trình diễn xướng vào các ngày cuối tuần tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ sẽ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa; tuyên truyền, quảng bá sâu rộng Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tới đông đảo quần chúng nhân dân và du khách.

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An: Khai mạc không gian diễn xướng dân ca ví, giặm tại Quảng trường Hồ Chí Minh" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.