Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19, tất cả đã được cách ly từ trước

14/10/2021 19:36

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ 18h ngày 13/10 đến 18h ngày 14/10, Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19, tất cả đã được cách ly từ trước.

20210824-193022-1634213390.jpg

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 14/10, Nghệ An ghi nhận 22 ca dương tính mới với Covid-19 tại 8 địa phương (Yên Thành: 06, Quế Phong: 06, Cửa Lò: 03, Quỳ Châu: 02, Quỳnh Lưu: 02, Tương Dương: 01, Diễn Châu: 01, Anh Sơn: 01). Tất cả bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước (19 BN từ các tỉnh miền nam về, 03 BN là F1). Ảnh: Nguyễn Diệu

Từ 18h00 ngày 13/10 đến 06h00 ngày 14/10, Nghệ An ghi nhận 03 ca dương tính mới với Covid-19 (gồm Diễn Châu: 01, Anh Sơn: 01, Con Cuông: 01). 

Tất cả bệnh nhân (BN) đều từ tỉnh Bình Dương về và đã được cách ly từ trước. Cụ thể:

1. BN T.V.Đ, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Xóm 2, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. BN từ tỉnh Bình Dương về huyện Diễn Châu ngày 13/10. Ngay sau khi về địa phương, BN khai báo y tế, sau đó được cách ly tại Trạm Y tế xã Diễn Lâm và lấy mẫu XN gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi, tối ngày 13/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã tiêm 1 mũi vắc xin Covid-19.

2. BN V.T.X, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 4/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khách sạn Công đoàn (Cửa Lò) và lấy mẫu XN vào các ngày 6/10, 8/10, 12/10 đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10, BN được lấy mẫu XN lần 4 gửi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã tiêm 1 mũi vắc xin phòng Covid-19.

3. BN M.V.T, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. BN từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông ngày 6/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Tiểu đoàn 19, huyện Con Cuông và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10, BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi CDC, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 14/10), Nghệ An ghi nhận 22 ca dương tính mới với Covid-19 tại 8 địa phương (Yên Thành: 06, Quế Phong: 06, Cửa Lò: 03, Quỳ Châu: 02, Quỳnh Lưu: 02, Tương Dương: 01, Diễn Châu: 01, Anh Sơn: 01). 

Tất cả bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước (19 BN từ các tỉnh miền nam về, 03 BN là F1). Cụ thể:

1. BN V.T.A, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Bản Khoang, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19. 

2. BN L.V.T, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Bản Khoang, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

3. BN L.T.N, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19. 

4. BN H.T.C.T, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN chưa được tiêm vắc xin COVID-19. 

5. BN T.V.P, nam, sinh 2014. Địa chỉ: xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN chưa được tiêm vắc xin COVID-19. 

6. BN .Y.N, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN chưa được tiêm vắc xin COVID-19. 

7. BN N.V.N, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. BN từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19. 

8. BN N.T.H.N, nam, sinh 2013. Địa chỉ: xóm Lộc Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN chưa được tiêm vắc xin COVID-19.

9. BN L.T.Q, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xã Phong Thổ, huyện Quế Phong. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19. 

10. BN S.V.T, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xã Quang Phong, huyện Quế Phong. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19. 

11. BN L.T.X, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xã Quang Phong, huyện Quế Phong. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 4 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19. 

12. BN L.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Châu Thôn, huyện Quế Phong. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN chưa được tiêm vắc xin COVID-19. 

13. BN L.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Đại học Vinh cơ sở 2 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19. 

14. BN L.V.M, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xã Căm Muộn, huyện Quế Phong. BN từ tỉnh TP HCM về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Đại học Vinh cơ sở 2 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

15. BN N.V.T, nam, sinh 1991. Địa chỉ: xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK Tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19. 

16. BN V.T.H, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: thôn 3, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu. BN từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK Tỉnh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN chưa được tiêm vắc xin COVID-19. 

17. BN V.P.N, nam, sinh 1999. Địa chi: xã Quỳnh Diện, huyện Quỳnh Lưu. BN từ TP HCM về huyện Quỳnh Lưu ngày 11/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại nhà văn hóa xóm 4, xã Quỳnh Diện, huyện Quỳnh Lưu và lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 14/10 BN được lấy mẫu đơn gửi BVĐK Quang Khởi, chiều ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19. 

18. BN M.V.M, nam, sinh 1993. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. BN từ tỉnh Bình Dương về huyện Tương Dương ngày 10/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trung tâm GDTX huyện Tương Dương và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC, ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19. 

19. BN N., nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. BN từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Đại học Vinh cơ sở 2 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

20. BN N.T.V, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Khối Trung Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. BN là F1 và là mẹ của BN .H.V đã được công bố trước đó. Ngày 4/10 BN được cùng con là BN .H.V vào cách ly tại bệnh viện dã chiến số 3 và lấy mẫu XN vào các ngày 5/10, 7/10 đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/10 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

21. BN N.T.L, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: khối Trung Thanh, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là F1 của BN N. đã được công bố trước đó. Ngày 5/10 BN được cách ly tập trung tại KS Việt Anh. BN được lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 6/10, 9/10 đều cho kết quả âm tính. Ngày 12/10 BN được lấy mẫu gộp XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 13/10 BN được lấy lại mẫu gửi bệnh viện Sản Nhi. Ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19

22. BN M.H.P, nam, sinh 1990. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 4/10 BN được cách ly tập trung tại KS Việt Anh và lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 6/10, 9/10 đều cho kết quả âm tính. Ngày 12/10 BN được lấy mẫu gộp XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 13/10 BN được lấy lại mẫu gửi bệnh viện Sản Nhi. Ngày 14/10 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trong 24 giờ qua ghi nhận 25 ca dương tính phân bổ 9 địa phương (Yên Thành: 06, Quế Phong: 06, Cửa Lò: 03, Quỳ Châu: 02, Quỳnh Lưu: 02, Tương Dương: 01, Diễn Châu: 02, Anh Sơn: 02, Con Cuông: 01). 

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.978 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 658, Yên Thành: 212, Diễn Châu: 202, Cửa Lò: 155, Quỳnh Lưu: 150, Nam Đàn: 89, Nghi Lộc: 87, Hưng Nguyên: 66, Kỳ Sơn: 63, Quế Phong: 58, Đô Lương: 43, Tương Dương: 30, Nghĩa Đàn: 29, Tân Kỳ: 26, Hoàng Mai: 25, Con Cuông: 22, Quỳ Hợp: 19, Thanh Chương: 17, Anh Sơn: 18, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 03. 

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.839 BN. Lũy tích số BN tử vong: 19 BN. Số BN hiện đang điều trị: 120 BN. 

Trong 24 giờ qua đã tiếp nhận 6.303 mẫu. Đã có kết quả XN 4.900 mẫu, phát hiện 25 ca dương tính (đã thông báo), đang chờ kết quả 1.403 mẫu./.

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19, tất cả đã được cách ly từ trước" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.