Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 dự kiến Lễ Khai mạc vào tháng 6/2023

16/08/2022 15:03

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

dhh-235235235-1660636959.jpg
Lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019.

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức Festival Biển có 30 thành viên là đại diện các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban tổ chức có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao cho Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của Ban tổ chức, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện: Tham mưu cho Trưởng ban tổ chức thành lập các tiểu ban chuyên môn của Ban tổ chức; Xây dựng và tham mưu thực hiện Kế hoạch tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023;Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và định kỳ hàng tháng báo tình hình, kết quả triển khai tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 cho Ban tổ chức.

festival-bien-nha-trang-1-1660637014.jpg

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức theo định kỳ 2 năm một lần, nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Khánh Hoà và lễ hội tổng hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phản ánh những nét văn hóa truyền thống và đương đại, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hoà nói riêng. Năm 2021 Festival Biển lần thứ 10 không được tổ chức do dịch bệnh Covid-19, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 cùng với sự kiện Khánh Hòa 370 năm hình thành và phát triển được tổ chức nhiều hoạt động hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… để tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, thể hiện tình cảm trân trọng, mến khách của nhân dân địa phương đối với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Dự kiến Lễ Khai mạc Festival Biển 2023 sẽ diễn ra vào tháng 6/2023.

Theo nhatrang-travel.com
Bạn đang đọc bài viết "Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 dự kiến Lễ Khai mạc vào tháng 6/2023" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.