Nghệ sĩ Công Lý: 'Nghề diễn không như... chạy xe ôm'

"Nếu mình buông ra, chỉ làm cho xong thì như việc chạy xe ôm, chạy bao nhiêu cuốc thì có bấy nhiêu tiền".