Lý do khiến diễn viên Quốc Khánh ngoài 50 vẫn chưa lấy vợ

Không dính scandal, nhưng ở tuổi ngoài 50, Quốc Khánh vẫn một mình một bóng đi về...