Di sản văn hóa đang đứng trước những thử thách khốc liệt

Hội thảo - Tập huấn ngành Di sản văn hóa 2014 đã chính thức bắt đầu tại HN từ ngày 7.10. Bên cạnh những thử thách khốc liệt của công cuộc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân cũng thu hút được sự quan tâm đặc biệt.