Việc hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên phải đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh

13/09/2021 21:52

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông vừa ký văn bản số 3250/BVHTTDL-NTBD gửi Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

cheo-1627875683301760570837-1631528065617-16315280660111779223031-1631544686.jpg
Trong quá trình rà soát các đối tượng để thực hiện hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của tập thể đơn vị và không áp dụng một cách cứng nhắc, rập khuôn. Ảnh minh họa Minh Khánh

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có đối tượng là nghệ sĩ, diễn viên đang giữ ngạch viên chức hạng IV, để chính sách trên được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, chính xác nội dung Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ về chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, qua đó kịp thời động viên, khích lệ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục cống hiến, lao động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật.

Cũng theo văn bản, trong quá trình rà soát các đối tượng để thực hiện hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của tập thể đơn vị và không áp dụng một cách cứng nhắc, rập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật trên toàn quốc phối hợp thực hiện đúng quy định./.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Việc hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên phải đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh" tại chuyên mục Văn nghệ sỹ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.