Thanh tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Quảng Ninh: Chấn chỉnh sai phạm, tăng cường tuyên truyền về văn minh lễ hội

22/02/2024 14:42

Theo dõi trên

Thực hiện Quyết định số 3752/QĐ-BVHTTDL ngày 6.12.2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về ban hành kế hoạch thanh tra năm 2024, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành các quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại các di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

yen-tu-2-7302015709032-1708587640.jpg
Đoàn Thanh tra kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Yên Tử

Trong hai ngày 19-20.2, đoàn thanh tra do Phó Chánh thanh tra Bộ VHTTDL Hà Văn Lâu làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế công tác quản lý lễ hội tại địa phương nói trên.

Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và văn minh cho lễ hội

Ngày 19.2 tại Quảng Ninh, Thanh tra Bộ VHTTDL đã tiến hành thanh, kiểm tra tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông – Cặp Tiên và Khu danh thắng Yên Tử.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn thanh tra cho biết, công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại hai di tích lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được địa phương đặc biệt chú trọng, tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội đã được thành lập, với các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và văn minh cho lễ hội.

Tại Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí), đoàn thanh tra đã làm việc với BQL Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm về nội dung chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Báo cáo của BQL di tích cho biết, công tác quản lý và tổ chức lễ hội Yên Tử Xuân Giáp Thìn được triển khai sớm, theo các văn bản, kế hoạch được ban hành. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; tuyên truyền về lịch sử di tích, lễ hội để nhân dân, du khách đến chiêm bái lễ Phật, thực hiện nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục trong hoạt động di tích, lễ hội được đẩy mạnh.

Khu di tích thực hiện nghiêm quy định của Luật Di sản văn hóa, không tự ý đưa các đồ thờ, hiện vật không có trong hồ sơ xếp hạng vào di tích. Không để diễn ra các hoạt động văn hoá, thể thao phản cảm, cờ bạc trá hình.

Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ; công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, đảm bảo. Về việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ di tích theo Thông tư 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, BQL Di tích và rừng quốc gia Yên Tử đã phối hợp với Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trong tiếp nhận tiền công đức công khai, minh bạch.

Đoàn Thanh tra ghi nhận nỗ lực của BQL di tích và rừng quốc gia Yên Tử, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm trong việc triển khai các quy định pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội. Đồng thời, đề nghị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và khai thác giá trị di tích lịch sử văn hóa tại địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật tín ngưỡng tôn giáo; các Chỉ thị của Ban Bí thư; Công điện, Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ VHTTDL về công tác quản lý và tổ chức lễ hội…

Các BQL di tích, BTC lễ hội tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm; kịp thời chấn chỉnh những phát sinh, tồn tại như đốt nhiều vàng mã, ăn xin, ăn mày, khấn thuê; hàng quán lấn chiếm lối đi vào di tích; nâng giá hàng hóa dịch vụ và trông giữ phương tiện; tổ chức trò chơi cờ bạc trá hình; bố trí lực lượng thu gom kịp thời tiền đặt lễ và tiền dầu nhang; hướng dẫn nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm hiện tượng phản cảm diễn ra trong lễ hội.

“BQL di tích, BTC lễ hội, thủ nhang, nhà đền thực hiện nghiêm công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội theo quy định của Luật di sản văn hóa và các văn bản pháp luật liên quan. Tiếp tục quản lý nguồn thu công đức công khai, minh bạch. Tăng cường công tác tuyên truyền về lịch sử di tích và ý nghĩa lễ hội; về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội…”, đoàn thanh tra lưu ý.

1709562183268dongdaotangniphattutrongva1708483761661691124192-1708587685.jpg
Khai hội Yên Tử 2024

Tăng cường tuyên truyền về văn minh lễ hội

Cũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thanh tra Bộ VHTTDL đã kiểm tra thực tế tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông - Cặp Tiên (TP. Cẩm Phả).

BQL di tích cho biết, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn về quản lý, tổ chức lễ hội của các cơ quan chức năng được triển khai nghiêm túc. Thực hiện Kế hoạch của BTC lễ hội, BQL di tích phối hợp với Phòng VHTT TP. Cẩm Phả xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết từng nội dung lễ hội, phương án huy động lực lượng tham gia và ban hành các văn bản thực hiện. Công tác tuyên truyền về văn minh lễ hội được đẩy mạnh.

BQL di tích, BTC lễ hội thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng trên fanpage Đền Cửa Ông để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân tham gia lễ hội.

BQL di tích cũng cho biết thường xuyên kiểm tra quản lý chặt chẽ các nguồn thu công đức; thực hiện nghiêm túc quy trình mở két, kiểm đếm tiền công đức và nộp tài khoản ngân hàng theo quy định.

Sau khi kiểm tra thực tế tại di tích, đoàn Thanh tra đề nghị UBND TP Cẩm Phả và BQL di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông - Cặp Tiên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và khai thác giá trị di tích lịch sử văn hóa tại các địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản chỉ đạo đã được các cấp ban hành.

Yêu cầu BQL di tích, BTC lễ hội kịp thời giải quyết, chấn chỉnh những phát sinh, tồn tại, đoàn thanh tra lưu ý cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hiện tượng phản cảm diễn ra trong lễ hội.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, kịch bản, phân công phân nhiệm, tổ chức lễ hội đúng kịch bản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chống ùn tắc giao thông và phòng chống thảm họa tại di tích. Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Lắp đặt hệ thống bảng, biển hướng dẫn nhân dân và du khách về tham dự lễ hội tại các điểm vào di tích.

Quy hoạch hàng quán dịch vụ, xây dựng văn hóa kinh doanh, ký cam kết với các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không kinh doanh hàng hóa chưa phù hợp; nghiêm cấm việc đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch giá tại di tích.

a4837636351937146145-1708587718.jpg

Tăng cường tuyên truyền về văn minh lễ hội

BQL di tích, BTC lễ hội, thủ nhang, nhà đền thực hiện nghiêm công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội theo quy định của Luật di sản văn hóa và các văn bản pháp luật liên quan. Không tiếp nhận công đức bằng hiện vật vào di tích.

Quản lý tốt nguồn thu, chi theo Thông tư 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hướng dẫn việc đặt tiền lễ đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích. Tăng cường tuyên truyền về lịch sử di tích và ý nghĩa lễ hội; việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Phó Chánh thanh tra Hà Văn Lâu đánh giá, các BQL di tích, BTC lễ hội trên địa bàn đã làm tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội với các nội dung cụ thể như thành lập các Tiểu ban, phân công phân nhiệm, công tác phối hợp, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được tăng cường…/.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Thanh tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Quảng Ninh: Chấn chỉnh sai phạm, tăng cường tuyên truyền về văn minh lễ hội" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.