Quảng Trị phê duyệt quy hoạch bổ sung 65 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp

03/10/2021 09:41

Theo dõi trên

Trước dự báo tổng nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn giai đoạn từ nay đến năm 2030 vào khoảng 55 triệu m3, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định phê duyệt quy hoạch bổ sung 65 điểm mỏ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản.

Cuối tháng 9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ký quyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.

02-ynsq-1633205491.jpg
Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự báo tổng nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2030 là 55 triệu m3 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tỉnh Quảng Trị quy hoạch bổ sung 65 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2030 trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố (không có huyện đảo Cồn Cỏ).

Cụ thể, tổng diện tích khoanh định là 927,69 ha và tổng tài nguyên dự báo là 49,47 triệu m3. Trong đó, đất do địa phương quản lý 136,95 ha (tài nguyên đất san lấp dự báo 8,395 triệu m3), đất do hộ gia đình quản lý 790,74 ha (tài nguyên đất san lấp dự báo 41,071 triệu m3), đất có rừng, cây lâu năm (trồng keo, cao su) là 883,34 ha, đất không có rừng là 44,35 ha.

Tích hợp 17 điểm mỏ đã được phê duyệt quy hoạch điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 2242/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh với diện tích 343,42 ha, trữ lượng dự kiến 18,77 triệu m3.

Tại huyện Vĩnh Linh có 2 mỏ với tổng diện tích 35,8 ha, tổng tài nguyên dự báo 1,5 triệu m3; Huyện Gio Linh 4 mỏ với tổng diện tích 47,4 ha, tổng tài nguyên dự báo triệu 3,2 m3.

Huyện Triệu Phong 2 mỏ với tổng diện tích 121,32 ha, tổng tài nguyên dự báo 2,36 triệu m3. Huyện Hải Lăng 3 mỏ với tổng diện tích 62,4 ha, tổng tài nguyên dự báo 5,5 triệu m3.

Huyện Cam Lộ 3 mỏ với tổng diện tích 22,5 ha, tổng tài nguyên dự báo 2,41 triệu m3. Huyện Đakrông 2 mỏ với tổng diện tích 50,8 ha, tổng tài nguyên dự báo 3,6 triệu m3. Huyện Hướng Hóa 1 mỏ với tổng diện tích 3,2 ha, tổng tài nguyên dự báo 0,195 triệu m3.

Quy hoạch mới đến năm 2030 đối với 48 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp với tổng diện tích 584,27 ha, tài nguyên dự báo khoảng 30,7 triệu m3.

Cụ thể, huyện Vĩnh Linh gồm 14 mỏ với tổng diện tích 106,33 ha, tổng tài nguyên dự báo 5,845 triệu m3; Huyện Gio Linh 14 mỏ với tổng diện tích 142,95 ha, tổng tài nguyên dự báo 6,595 triệu m3; TP Đông Hà 1 mỏ với tổng diện tích 23,75 ha, tổng tài nguyên dự báo 0,95 triệu m3.

Tại huyện Triệu Phong 3 mỏ với tổng diện tích 49 ha, tổng tài nguyên dự báo 1,95 triệu m3; Thị xã Quảng Trị 8 mỏ với tổng diện tích 171,39 ha, tổng tài nguyên dự báo 6,641 triệu m3; Huyện Hải Lăng 2 mỏ với tổng diện tích 51,4 ha, tổng tài nguyên dự báo 4,0 triệu m3.

Còn tại huyện Cam Lộ có 4 mỏ với tổng diện tích 30,35 ha, tổng tài nguyên dự báo 3,02 triệu m3. và huyện Hướng Hóa 2 mỏ với tổng diện tích 9,1 ha, tổng tài nguyên dự báo 1,7 triệu m3.

Về lộ trình thăm dò, đánh giá, cấp phép mỏ đất làm vật liệu san lấp giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, đối với giai đoạn đến năm 2025, dự phép cấp phép thăm dò, đánh giá trữ lượng, đưa vào khai thác với diện tích khoảng 417,5 ha, trữ lượng dự kiến 22,26 triệu m3.

Đối với giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, dự phép cấp phép thăm dò, đánh giá trữ lượng, đưa vào khai thác với diện tích khoảng 510,2 ha, trữ lượng dự kiến 27,21 triệu m3.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự báo tổng nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2030 là 55 triệu m3.

Quảng Hà
Bạn đang đọc bài viết "Quảng Trị phê duyệt quy hoạch bổ sung 65 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.