Quận Hoàn Kiếm hướng đến là quận sáng tạo với nhiều hoạt động thúc đẩy bảo tồn, phát huy giá trị di sản

22/11/2023 08:25

Theo dõi trên

Sở hữu hệ thống di tích dày đặc, các giá trị di sản phi vật thể phong phú, các không gian văn hóa đặc trưng, quận Hoàn Kiếm đang quan tâm khai thác các giá trị, thúc đẩy phát triển hoạt động sáng tạo.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Quận Hoàn Kiếm hướng đến là quận sáng tạo với nhiều hoạt động thúc đẩy bảo tồn, phát huy giá trị di sản" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.