Nghệ An: Nhà thờ Đại tôn Nguyễn Sỹ đón bằng di tích lịch sử cấp Tỉnh

04/03/2024 11:34

Theo dõi trên

Ngày 2/3, UBND xã Thanh Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) phối hợp với dòng họ Nguyễn Sỹ tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

nguyen-huu3-1709468839.jpg
Trao Bằng xếp hạng di tích cho chính quyền địa phương và dòng họ. Ảnh: VHNA

Nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Sỹ được xây dựng thời Nguyễn, thờ tự các vị tiên tổ dòng họ. Trong đó có nhiều người đóng góp công lao với dân, với nước, tiêu biểu như: Nguyễn Nhân Mỹ được triều đình nhà Lê phong đến chức Đô Ngự sử Đề sát thập tam đạo, tước Trang lượng hầu. 

Đây là chức quan chuyên trách cao nhất trong Ngự Sử đài, phẩm trật ngang với Chánh tam phẩm. Khi ông mất được nhân dân làng Xuân Dương phối thờ ở Văn Thánh, các triều đình ban tặng nhiều sắc phong thần. 

Nguyễn Sỹ Dực đậu Tam trường, làm Điển bạ Viện Hàn Lâm, hàm chánh bát phẩm thời Tự Đức, vì có nhiều công lao với dân làng như xây Chùa Hốp, biên soạn hương ước làng Xuân Dương, sau khi ông mất được phong làm phúc thần và dựng bia ghi công trạng...

Tiếp nối truyền thống yêu nước và cách mạng của cha ông, các thế hệ con cháu họ Nguyễn Sỹ tích cực tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng, có nhiều công lao đóng góp, được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đánh giá cao và ghi nhận các giá trị di sản của địa phương và con cháu dòng họ. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tại địa phương và con cháu dòng họ Nguyễn Sỹ làm tốt hơn nữa việc bảo tồn và phát huy di tích, thực hiện tốt Luật di sản văn hóa để di tích mãi trường tồn.

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An: Nhà thờ Đại tôn Nguyễn Sỹ đón bằng di tích lịch sử cấp Tỉnh" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.