Trưng bày Tư liệu – Báo Xuân Nhâm Dần 2022 “Đảng và Mùa xuân đất nước”

Thực hiện nhiệm vụ chính trị thông tin-tuyên truyền chào mừng các ngày lễ và kỷ niệm của đất nước thường niên, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022); mừng Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 17/01/2022, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Trưng bày Tư liệu – Báo Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề "Đảng và Mùa xuân đất nước".