Thanh Hóa: Nỗ lực tìm kiếm ba thành viên trong một gia đình mất tích trên sông Mã

Khi phát hiện cháu ngoại 10 tuổi trượt chân ngã xuống sông, cả ông và bà ngoại đều nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 3 người cùng mất tích dưới dòng nước.