Nghệ sĩ Minh Vương đắt sô lễ hội

Mặc dù đã 66 tuổi nhưng nghệ sĩ Minh Vương vẫn được nhiều khán giả yêu mến và đắt sô lễ hội ở các tỉnh.