Hà Tĩnh: Thu ngân sách dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ

Sáng nay, 18-12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2011 - 2016 để đánh giá về tình hình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2015. Kỳ họp kéo dài đến hết ngày 20-12.