Bình Định: Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số giai đoạn 2024 - 2025

07/06/2024 17:42

Theo dõi trên

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về việc kiểm kê di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu (Bana, Chăm H’roi, H’re) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

hfghf-15-1717756941.png
Ảnh minh họa/Báo Lao động

Theo đó, sẽ kiểm kê 7 đối tượng theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL (quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia), chủ thể người Bana, Chăm H’roi, H’re. Cụ thể gồm: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; tri thức dân gian. Hoạt động kiểm kê sẽ được thực hiện tại các huyện Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và Tây Sơn.

Công tác kiểm kê nhằm nhận diện và xác định các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc Bana, Chăm Hroi, H’re; từ đó nghiên cứu, lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu để tỉnh đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, góp phần bảo tồn, lưu giữ di sản, phát triển du lịch.

Theo TTXVN
Bạn đang đọc bài viết "Bình Định: Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số giai đoạn 2024 - 2025" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.