Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035

24/04/2024 20:29

Theo dõi trên

Sáng 24/4, Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

a64588-1713965356.jpeg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 nhằm tập trung một số nội dung về phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn hóa.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã thảo luận, làm rõ một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035. Các ý kiến khẳng định, việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 là cần thiết, phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển văn hóa của Đảng trong thời gian qua.

Đồng thời, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược của tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2035; góp phần bảo tồn các di sản văn hóa; nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và hưởng thụ văn hóa cho người dân, thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, các đại biểu cũng chỉ ra những bất cập, cần điều chỉnh để tránh trùng lặp, chồng chéo giữa Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa với các Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chương trình khác đang triển khai tại địa phương; một số mục tiêu đề ra trong các nội dung còn cao hoặc chưa cụ thể và chưa phù hợp với thực tế địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 là một chương trình lớn, được Đảng và Nhà nước quan tâm, có ý nghĩa quan trọng tạo động lực, nguồn lực cho sự phát triển toàn diện, hài hòa, bền vững của địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa mong muốn Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 sẽ được thông qua để góp phần nâng cao nền tảng văn hóa của quốc gia, tạo động lực cho sự phát triển chung. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tập trung chuẩn bị tốt các nguồn lực vật chất, tinh thần để thực hiện các nội dung chương trình một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao tinh thần làm việc và các ý kiến góp ý chất lượng, sát thực tế của các đại biểu. Ông cũng trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung của Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp, hoàn thiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, sao cho sau khi ban hành dễ triển khai, dễ tổ chức thực hiện, dễ quản lý nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Từ đó, đảm bảo đầu tư phát triển toàn diện, hài hòa giữa các lĩnh vực hoạt động văn hóa; đảm bảo mục tiêu phát triển văn hóa ngang hàng kinh tế, chính trị, xã hội theo quan điểm xuyên suốt trong các Nghị quyết của Đảng.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.