Tập huấn “Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa” và Liên hoan Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu

28/05/2023 11:53

Ngày 27/5, tại Cụm di tích Chùa Hang, Đền Quan Tam, thôn Vị Thủy, xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển phối hợp với Trung tâm Văn hóa Tín ngưỡng Ba Vì, Hà Nội tổ chức tập huấn: “Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa” và chương trình Liên hoan Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

vna-346346467-1685249448.jpg
PGS.TS Nguyễn Hữu Thức, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Phó Trưởng Ban Tổ chức lên đọc lời khai mạc Tập huấn.

Năm 2016, UNESCO đã chính thức công nhận di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, việc bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa càng có vai trò quan trọng. Từ trước tới nay công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa thường mang tính tự phát, hoặc mỗi địa phương lại hướng dẫn những cách làm khác nhau, thiếu sự thống nhất và đồng bộ dẫn đến việc các cơ sở thờ tự lại có cách làm riêng của mình.

Phần lớn những người thực hành tín ngưỡng chưa hiểu một cách đầy đủ về Công ước bảo vệ di sản văn hóa của UNESCO cũng như các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa. Phần thực hành nghi lễ cũng chưa thống nhất mỗi cơ sở thờ tự lại có những nghi lễ khác nhau.

h66-1685202942-1685249575.jpg
Thanh đồng Lê Thị Thanh Hiền - Thủ nhang Quang Minh Điện đến từ Hà Nội diễn xướng giá Quan Lớn Đệ Tam khai mạc Liên hoan

Tập huấn trang bị cho chủ thể cúng lễ như thủ nhang, thanh đồng, hầu dâng, cung văn... hiểu hơn về Công ước Bảo vệ di sản của UNESCO cũng như các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa. Từ đó giúp các chủ thể cúng lễ như thủ nhang, thanh đồng, hầu dâng, cung văn… hiểu rõ hơn việc thực hành các nghi lễ thờ cúng mang tính thống nhất.

h2-1685202417-1685249495.jpg
Các đại biểu tham gia lớp Tập huấn

Chiều cùng ngày tại không gian Cụm di tích Chùa Hang, Đền Quan Tam, Sơn Tây, Hà Nội đã diễn ra Liên hoan Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Liên hoan có sự tham gia của hơn 30 thanh đồng, cung văn đến từ các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình…

h4-1685202534-1685249532.jpg
Các thủ nhang, thanh đồng nhận giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn

Đây là dịp để các thanh đồng, thủ nhang gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu đặc thù của các giá hầu, đưa Tín ngưỡng thờ Mẫu phổ biến rộng rãi tại các địa phương. Giữ gìn và bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc là góp phần phát huy sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Lê Lan - Văn Hùng
Bạn đang đọc bài viết "Tập huấn “Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa” và Liên hoan Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.