Quảng Bình thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới về công tác quản lý, bảo tồn Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

12/04/2024 14:21

Theo dõi trên

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 612/UBND-KT.

1204pn-kb1523114-1712906459.jpg

Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 45.COM/7B.90 của Ủy ban Di sản thế giới về công tác quản lý, bảo tồn Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì, phối hợp với sở, ngành và địa phương nghiên cứu quy định pháp lý trong nước, quốc tế có liên quan đến việc bảo vệ, quản lý Di sản thế giới để tham mưu ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch quản lý Di sản thế giới theo quy định; thực hiện biện pháp phòng ngừa và xử lý các loài ngoại lai xâm hại tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó có triển khai Dự án Diệt trừ loài Bìm bôi hoa vàng.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với chính quyền các xã vùng đệm đẩy mạnh hoạt động giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư địa phương theo kế hoạch của UBND tỉnh; tiếp tục phối hợp với Viện Địa chất thực hiện Đề tài “Đánh giá sức chứa du lịch của một số hang động tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”. 

Mặt khác, UBND các huyện Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh chỉ đạo các xã vùng đệm tăng cường công tác quản lý các hoạt động chăn thả gia súc trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đảm bảo hoạt động chăn thả gia súc không ảnh hưởng đến các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới theo khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xây dựng kế hoạch hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng người dân vùng đệm, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm đảm bảo cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm thiểu các áp lực lên Di sản thiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, các địa phương trong công tác phòng ngừa, xử lý các loài ngoại lai xâm hại tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng…

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình
Bạn đang đọc bài viết "Quảng Bình thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới về công tác quản lý, bảo tồn Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.