Khẳng định cuộc đời, sự nghiệp anh dũng, kiên trung của Đại tướng Mai Chí Thọ

13/07/2022 20:57

Theo dõi trên

Những tham luận và ý kiến tại Hội thảo khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng anh dũng, kiên trung của Đại tướng Mai Chí Thọ; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc...

bt-5647754-1657720593.jpg
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tổng kết Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Sáng 12/7, phát biểu tổng kết Hội thảo khoa học "Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM", Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, sau một buổi sáng làm việc, với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, Hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Chủ tịch, Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo tham luận của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Hội thảo cũng đã được nghe trực tiếp 11 ý kiến tham luận của các đại biểu có nhiều nghiên cứu, gắn bó mật thiết sâu sắc với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đại tướng Mai Chí Thọ.

Trong đó, đặc biệt, Hội thảo được nghe phát biểu của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Nam Định với nhiều tư liệu lịch sử quý giá về người con ưu tú của quê hương Nam Định có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, cho sự xây dựng và phát triển lực lượng công an nhân dân và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Hội thảo khoa học hôm nay là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội thảo, những tham luận và ý kiến đã góp phần bổ sung những thông tin, tư liệu quý báu, khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng anh dũng, kiên trung của Đại tướng; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đồng thời, thông qua Hội thảo, góp phần khơi dậy và giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Thành phố và cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong toàn lực lượng tiếp tục noi gương, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc.

tc-5869-1657720648.jpg
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, tình hình chính trị-an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang và sẽ làm thay đổi căn bản mọi mặt đời sống xã hội. An ninh phi truyền thống tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia trong đó có Việt Nam. Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn và dạng mới của tội phạm, đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân những yêu cầu, nhiệm vụ mới hết sức nặng nề.

Trong khi đó, "bốn nguy cơ" mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu rất lớn, đòi hỏi chúng ta cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cha anh đi trước để vận dụng sáng tạo vào đường lối bảo vệ, xây dựng đất nước trong tình hình mới.

Để kết quả Hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ trưởng đề nghị Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM và các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đồng chí đại biểu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả Hội thảo theo các chủ đề Hội thảo đã đề cập để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành uỷ TPHCM, Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định phục vụ công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ huy các mặt công tác trong tình hình mới.

Đề nghị công an các đơn vị địa phương, Cục Công tác Đảng, công tác Chính trị công an nhân dân, Cục Truyền thông công an nhân dân và các học viện, trường công an nhân dân chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan lồng ghép nội dung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Mai Chí Thọ trong các chuyên đề sinh hoạt chính trị và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục sưu tầm, khai thác những tư liệu quý về cuộc đời hoạt động của Đại tướng để lan toả hơn nữa những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với lực lượng vông an nhân dân và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM qua các thời kỳ.

Theo tphcm.chinhphu.vn
Bạn đang đọc bài viết "Khẳng định cuộc đời, sự nghiệp anh dũng, kiên trung của Đại tướng Mai Chí Thọ" tại chuyên mục Đất & Người. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.