Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch Toàn quốc 2022

19/05/2022 09:15

Tối ngày 18/5, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An) diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch Toàn quốc năm 2022.

z3424758815768-35e4e30328d40d5a5a09f9cbd5685d4f-1652887852.jpg
Liên hoan năm nay có sự tham gia của 250 diễn viên đến từ 11 đơn vị với 16 vở diễn

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định. Vì vậy, các đơn vị nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp có trách nhiệm tham gia để góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam. 

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 250 diễn viên đến từ 11 đơn vị với 16 vở diễn (9 vở Tuồng, 7 vở Dân ca). Liên hoan nhằm tổng kết, đánh giá chất lượng nghệ thuật, hiệu quả hoạt động trong những năm qua và xây dựng định hướng phát triển đối với các đơn vị sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong những năm tới. 

Tham gia Liên hoan lần này, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An diễn 2 vở: Vầng sáng và Cánh cò trong cơn bão...  

Vở diễn “Cánh cò trong cơn bão” phản ánh được bản sắc văn hóa, tinh thần của người con Nghệ An với các giá trị nhân văn tốt đẹp. Biết đấu tranh loại trừ các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, tư tưởng sai trái, cổ hủ, trì trệ.... Vở diễn thể hiện những phẩm chất đáng quý và những hạn chế trong tính cách của người Nghệ, Từ đó, giúp người Nghệ ngày càng thích nghi, phù hợp hơn với điều kiện kinh tế - xã hội mới theo hướng “gạn đục khơi trong”, xây dựng quê hương ngày một phát triển hơn.

z3424758820792-585fc4cb646d35d1103c4abc9957f55a-1652888003.jpg
Một đoạn trích trong vở "Cánh cò trong cơn bão" của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sỹ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những tìm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và công tác quản lý, chỉ đạo nghệ thuật; tìm các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị trong giai đoạn hiện nay, nhằm sáng tạo ra những tác phẩm chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ mới. 

z3424758816475-afdd96f6b6d24642776ac424b89579cd-1652888230.jpg
“Cánh cò trong cơn bão” phản ánh được bản sắc văn hóa, tinh thần của người  con Nghệ An với các giá trị nhân văn tốt đẹp

Tại Liên hoan lần này, mỗi đơn vị được tham gia 01 vở diễn. Đối với vở diễn, không hạn chế về đề tài. Mỗi vở diễn có thời lượng từ 90 phút đến 150 phút không kể thời gian giải lao (nếu có). 

Ban tổ chức khuyến khích vở diễn có nội dung hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc’ phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch Toàn quốc 2022" tại chuyên mục Sân khấu - Phim ảnh. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.