Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc): "Cần đầu tư phát triển văn hóa, gắn phát triển văn hóa với du lịch, du lịch với văn hóa"

15/05/2024 13:15

Theo dõi trên

Sáng 14/5, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã làm việc với lãnh đạo huyện Yên Lạc về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

quang-canh-buoi-lam-viec-1715653748-1715753657.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An củ trì làm việc tại Huyện uỷ Yên Lạc

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc nêu rõ: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất, đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành hơn 3.000 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, trong đó ban hành 17 nghị quyết, 30 chỉ thị, 560 kết luận và nhiều văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tính đến hết quý I/2024, huyện Yên Lạc đã đạt và vượt 26/33 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt và vượt 100% các chỉ tiêu.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ từ huyện đến cơ sở; trong các năm 2021, 2022, 2023, huyện Yên Lạc luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Chương trình xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu được triển khai thực hiện sâu rộng. Đến nay, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, 38/38 chỉ tiêu huyện NTM nâng cao và đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, xét công nhận huyện NTM nâng cao trong năm 2024, vượt 6 năm so với mục tiêu đại hội đề ra. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong năm 2024 hoàn thành gần 30% tổng số chỉ tiêu, các chỉ tiêu khác đang được triển khai tích cực.

Bí thư Huyện uỷ Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu đề xuất tỉnh ưu tiên thực hiện đầu tư dự án Tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu cho phát triển văn hóa du lịch. Và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương để công nhận Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu là di tích quốc gia đặc biệt và dự kiến khai quật lần thứ 8 về di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu;  Đầu tư xây dựng dự án Đường gom Quốc lộ 2C từ đường tránh QL 2A đến cầu Xuân Lai (tuyến đầu cầu Xuân Lai đi cầu Vĩnh Thịnh); Hỗ trợ nguồn vốn cho việc xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện;  tỉnh hỗ trợ nguồn vốn khoảng 100 tỷ đồng để thực hiện chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm huyện Yên Lạc.

dt1a-hieu-1715675038-1715753710.jpg
Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu.

Đề nghị tỉnh xem xét quyết định cấp kinh phí để thực hiện bồi thường, GPMB, tách diện tích rãnh thoát nước ra khỏi phạm vi Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc để giao cho UBND  Yên Lạc quản lý làm rãnh thoát nước sử dụng chung. Đầu tư cầu dân sinh tại xã Hồng Phương đoạn dự án “Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc” đi qua để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân; Sớm việc thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng huyện Yên Lạc, để bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý đô thị và đáp ứng tốt tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa; xem xét quyết định cấp kinh phí để thực hiện bồi thường, GPMB, tách diện tích rãnh thoát nước ra khỏi phạm vi Cụm công nghiệp TT Yên Lạc để giao cho UBND TT Yên Lạc quản lý làm rãnh thoát nước sử dụng chung; tỉnh cho phép đầu tư cầu dân sinh tại xã Hồng Phương đoạn dự án “Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc” đi qua để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.  

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận, nhất là những ý kiến của các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện Yên Lạc trong nhiều năm qua, nhất là trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

Nhấn mạnh Yên Lạc là vùng đất cổ, địa phương có lịch sử văn hóa lâu đời, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, cùng với nhiều đặc điểm riêng có, có thể tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đề nghị huyện Yên Lạc tiếp tục gìn giữ, phát huy tốt truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; coi trọng, nâng cao trình độ, năng lực, chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là việc xây dựng báo cáo chính trị và chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới.

Trong công tác cán bộ phải công tâm, công khai, minh bạch, khách quan để lựa chọn được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng với vị trí công việc.

Tiếp tục bám sát các nghị quyết của đại hội, chương trình hành động của huyện và văn bản chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại, bảo đảm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhất trí với định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp của huyện Yên Lạc, xem đây là giải pháp đa dạng các lĩnh vực tăng trưởng cho huyện.

Tuy nhiên, cần quan tâm lựa chọn ngành nghề để thu hút đầu tư có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, ổn định, bền vững. Phát triển các khu công nghiệp gắn với phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề, du lịch công nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả các làng nghề gắn với giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung nguồn lực, công sức và sự tham gia của người dân để xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, Làng văn hóa kiểu mẫu, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, nông thôn thông minh; giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm trong xây dựng NTM.

Tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả lợi thế của vùng đất bãi, các khu đất sản xuất nông nghiệp truyền thống để nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, phát triển các sản phẩm OCOP, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Nghiên cứu các giải pháp có các nguồn thu mới ổn định, bền vững, hạn chế phụ thuộc vào nguồn thu từ đất.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đề nghị huyện Yên Lạc tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển văn hóa; tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử, di tích văn hóa cả vật thể và phi vật thể, gắn phát triển văn hóa với du lịch, du lịch với văn hóa.

Ưu tiên quan tâm bảo tồn, phát huy tốt giá trị Di tích khảo cổ học Đồng Đậu để tạo thành điểm đến tìm hiểu, nghiên cứu, tham quan về văn hóa, lịch sử "hướng về nguồn cội" của người Việt cổ nằm trong tổ hợp Khu di tích đền Gia Loan - chùa Biện Sơn, là điểm đến quan trọng và tiêu biểu của huyện Yên Lạc cũng như tỉnh Vĩnh Phúc. Yên Lạc cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng; làm tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường cho người dân.

Huyện Yên Lạc cần nghiên cứu đổi mới công nghệ nhà máy xử lý rác hiện có và đầu tư nhà máy mới để xử lý hiệu quả vấn đề rác thải không chỉ cho huyện mà còn cho các địa phương khác trong tỉnh. Tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài…Đối với những ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo tỉnh trả lời tại hội nghị theo thẩm quyền. Những nội dung khác sẽ trả lời bằng văn bản quy định của pháp luật.

Tiến Dũng
Bạn đang đọc bài viết "Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc): "Cần đầu tư phát triển văn hóa, gắn phát triển văn hóa với du lịch, du lịch với văn hóa"" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.