Hàn Quốc hỗ trợ dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Đắk Lắk

22/03/2023 13:58

Ngày 21/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA), Hàn Quốc về việc thực hiện dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk".

screenshot3-16794546396651658985446-1679468265.jpg
Lãnh đạo VHTTDL tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA), Hàn Quốc ký biên bản ghi nhớ về việc thực hiện dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” theo hình thức trực tuyến.

Việc ký kết diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc cam kết cung cấp 55.000 USD cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk để thực hiện các hoạt động của dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"; chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động, chỉ tiêu và tiến độ nhằm đạt được các đầu ra của dự án.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc sẽ xây dựng kế hoạch giám sát dự án và sẽ giám sát, quản lý kết quả dự án dựa trên các tiêu chí dành cho từng hoạt động và các báo cáo kiểm tra do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cung cấp…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá, lựa chọn các địa phương trên địa bàn tỉnh liên quan vấn đề dự án và xây dựng kế hoạch triển khai dự án hiệu quả để đạt được các kết quả tối ưu nhất; tổ chức ký hợp đồng với các đơn vị có đủ trình độ và mua sắm các nguồn lực và nguyên vật liệu cần thiết để tiến hành các hoạt động của dự án…

Trong năm 2022, Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc đã tài trợ thực hiện dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk". Dự án không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng theo cam kết trong hồ sơ đăng ký với UNESCO, mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, truyền thống giữa nhân dân tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc; làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh được thiết lập từ năm 2017 đến nay.

Theo Báo Nhân Dân
Bạn đang đọc bài viết "Hàn Quốc hỗ trợ dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Đắk Lắk" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.