Đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp ngăn ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan

26/01/2023 14:57

Ngày 16/1, Bộ VHTT-DL có văn bản số 116/BVHTTDL-VHCS gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) về nội dung tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo.

16-01-2023-de-nghi-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-phoi-hop-ngan-ngua-cac-hien-tuong-me-tin-di-doan-e0977718-details-1674719813.jpg
Bộ VHTT-DL đề nghị Trung ương GHPG VN hướng dẫn, phòng ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Công văn nêu, trong những năm qua, Bộ VHTT-DL luôn nhận được sự đồng hành của GHPGVN trong việc gìn giữ và nâng cao các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở khu dân cư, góp phần thực hiện tốt các chính sách về văn hóa, tôn giáo. Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ VHTT-DL rất mong nhận được sự quan tâm, chung tay của Trung ương GHPGVN thực hiện một số nội dung sau tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo. Cụ thể: Tuyên truyền, vận động các tăng ni, Phật tử trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, các giá trị đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; lan tỏa giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự đa dạng văn hóa của cộng đồng có tín ngưỡng.

Bộ VHTT-DL cũng đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con thực hiện biện pháp phòng ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, không đốt đồ mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội theo quy định của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. "Bộ VHTT-DL tin tưởng, với sự phối hợp của Trung ương GHPGVN, đồng bào Phật tử và nhân dân cả nước sẽ được tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội lành mạnh, an toàn, tiết kiệm để vui Xuân, đón Tết"- văn bản nêu rõ.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "Đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp ngăn ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.
QC