Đền Yên Lương (Cửa Lò) khai mạc lễ hội truyền thống Phúc Lục Ngoạt

Ngày 14/7, tại đền Yên Lương (phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) đã khai mạc lễ hội truyền thống Phúc Lục Ngoạt.