Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển cảnh báo về việc mạo danh

13/09/2023 09:41

Trong thời gian gần đây, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển nhận được thông tin về việc một số cá nhân đã sử dụng Giấy chứng nhận và Thẻ phóng viên để mạo danh là phóng viên của Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển, thực hiện các hoạt động báo chí trái pháp luật.

a1-25346346-1694581487.jpg
Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển không cấp bất kỳ loại giấy tờ nào như Giấy chứng nhận hay Thẻ phóng viên.

Chúng tôi thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khi phát hiện bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cán bộ, phóng viên, hoặc biên tập viên của Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển, yêu cầu xuất trình Giấy giới thiệu của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển. Giấy giới thiệu do Tổng Biên tập ký tên, đóng dấu của Tạp chí, trên Giấy giới thiệu ghi rõ họ tên phóng viên, nơi đến làm việc, nội dung công việc, thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp đối tượng không thể xuất trình được giấy Giới thiệu, chúng tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp từ chối làm việc với họ, đồng thời ngay lập tức thông tin cho tòa soạn qua số điện thoại 0904 894 444 hoặc liên hệ với cơ quan công an địa phương để tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển không cấp bất kỳ loại giấy tờ nào như Giấy chứng nhận hay Thẻ phóng viên. Nếu có bất kỳ thông tin nào về việc sử dụng sai mục đích hoặc giả mạo các giấy tờ này, đó sẽ được coi là vi phạm pháp luật.

Ban Biên Tập
Bạn đang đọc bài viết "Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển cảnh báo về việc mạo danh" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.