Quảng Nam: Kiến nghị, xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Công trình Sửa chữa đường tránh lũ

29/09/2021 11:56

Không đồng ý với kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng Nam có đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện hủy bỏ kết quả lựa chọn nhà thầu và lập lại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp gói thầu thi công xây lắp Công trình Sửa chữa đường tránh lũ trung tâm huyện Nông Sơn.

nong-son-1632889661.jpg
Đơn kiến nghị Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng Nam cho biết: Bản thân công ty là đơn vị thời gian qua đã thực hiện nhiều công trình giao thông có quy mô lớn, công trình cấp 3 có mức độ phức tạp cao.

Tuy nhiên trong gói thầu thi công xây lắp Công trình sửa chữa đường tránh lũ trung tâm huyện Nông Sơn. Công ty TNHH TK GS thi công xây dựng An Thịnh (bên mời thầu) đã không xem xét đầy đủ E-HSDT của Liên danh nhà thầu giữa Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng Nam - Công ty cổ phần xây dựng công trình Đại Lộc, cố tình chèn ép nhằm đánh rớt, tạo lợi thế cho nhà thầu khác được trúng thầu.

Theo Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng Nam thì việc đánh giá HSDST, HSDT/HSĐX phải đảm bảo nguyên tắc trung thực, khách quan, công bằng, tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác liên quan; tuyệt đối không thiên vị hoặc gây khó khăn cho bất kỳ nhà thầu nào trong quá trình đánh giá HSDST. Phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Không được loại nhà thầu tại bước kiểm tra tính hợp HSDT/HSĐX do thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm khi chưa thực hiện làm rõ HSDT/HSĐX; nghiêm cấm việc làm rõ HSDT/HSĐX dẫn đến thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, nội dung cơ bản của HSDT/HSĐX đã nộp. Riêng đối với hình thức chỉ định thầu, hạn chế việc làm rõ HSĐX kèm thay đổi nội dung cơ bản của HSĐX đã nộp dẫn tới kéo dài thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả kinh tế của gói thầu. Đối với các tài liệu về năng lực, kinh nghiệm do nhà thầu gửi đến bên mời thầu, chủ đầu tư trong thời gian đánh giá HSDT/HSĐX phải được tiếp nhận để xem xét, đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

vp-dn-25666-1632892496.gif

Do đó, Công ty Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng Nam có đơn kiến nghị đến: UBND tỉnh Quảng Nam; Tổ kiểm tra giám sát hoạt động đấu thầu tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam; Công an kinh tế tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Nông Sơn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nông Sơn xem xét kiến nghị đến gói thầu để đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu và đúng với quy định của pháp luật Việt Nam về đấu thầu xây dựng và hiệu quả về kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời đề nghị chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện hủy bỏ kết quả lựa chọn nhà thầu và lập lại Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu xây lắp gói thầu thi công xây lắp Công trình sửa chữa đường tránh lũ trung tâm huyện Nông Sơn./.

Minh Tài
Bạn đang đọc bài viết "Quảng Nam: Kiến nghị, xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Công trình Sửa chữa đường tránh lũ" tại chuyên mục Phát triển. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.