Quảng Bình dành hàng chục tỷ đồng phát triển hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông

26/10/2022 20:17

Theo dõi trên

Mục tiêu của đề án là chuyển đổi, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cùng với xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh nhằm hiện đại hóa, số hóa thông tin, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Ngày 26/10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, từ quý IV/2022, tỉnh này triển khai đề án “Phát triển hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông giai đoạn 2022 - 2025” với tổng kinh phí khoảng 46 tỷ đồng.

thong-qua-he-thong-loa-truyen-thanh-nguoi-dan-de-dang-tiep-can-thong-tin-ve-tinh-hinh-dich-benh-ngay-ca-khi-dang-o-nha-thuc-hien-gian-cach-1666761615.jpg
Đến năm 2025, tỉnh Quảng Bình phấn đấu 100% nội dung thông tin thiết yếu từ Trung ương, cấp tỉnh, huyện và xã để tuyên truyền....

Theo đó, đến năm 2025, tỉnh Quảng Bình phấn đấu 100% nội dung thông tin thiết yếu từ Trung ương, cấp tỉnh, huyện và xã để tuyên truyền được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn của tỉnh; 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được đầu tư lắp đặt, chuyển đổi, nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - viễn thông; 100% cán bộ quản lý, vận hành Đài Truyền thanh cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng số để khai thác, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Mục tiêu của đề án là chuyển đổi, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cùng với xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh nhằm hiện đại hóa, số hóa thông tin, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Đề án sẽ triển khai đầu tư hệ thống thông tin nguồn tỉnh Quảng Bình, lắp đặt mới 24 Đài Truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cho các xã chưa có Đài Truyền thanh cơ sở, xã có Đài truyền thanh cơ sở trong băng tần 87-108MHz hết hạn giấy phép sử dụng tần số, xã có Đài truyền thanh cơ sở đã hư hỏng hoàn toàn; Chuyển đổi hệ thống Đài truyền thanh cơ sở công nghệ cũ (có dây/không dây FM) sang hệ thống Đài Truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - viễn thông;

Nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - viễn thông đối với các xã, phường, thị trấn đã được đầu tư lắp đặt Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền, kỹ năng quản lý, khai thác, vận hành hệ thống Đài Truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - viễn thông.

Đề án được triển khai trên phạm vi 151 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ quý IV/2022 - quý IV/2025 với tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 46 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan thực hiện đầu tư, lắp đặt và vận hành đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn an ninh thông tin quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; đầu tư phát triển, mở rộng vùng phủ sóng di động 3G/4G/5G, cáp quang internet băng rộng cố định/di động đến 100% thôn, bản trong tỉnh, bảo đảm hạ tầng cho triển khai lắp đặt Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Đồng thời đề nghị các đơn vị cũng triển khai nền tảng ứng dụng truyền thanh trên thiết bị di động thông minh để từng bước thực hiện cung cấp, chuyển tải, tiếp nhận thông tin 2 chiều đến người dân.

P.V
Bạn đang đọc bài viết "Quảng Bình dành hàng chục tỷ đồng phát triển hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.