Phát động Cuộc thi tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới

22/05/2023 21:30

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kiên Giang phát động Cuộc thi viết với Chủ đề “Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền tỉnh Kiên Giang năm 2023”.

vn3674575488-1684765778.jpg
Kiên Giang phát động cuộc thi tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới. (Ảnh minh họa)

Cuộc thi nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cơ đồ của đất nước. Đồng thời, khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp Nhân dân. Cuộc thi cũng quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Kiên Giang trong hội nhập quốc tế.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và mọi công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hoặc công tác, lao động, sinh sống ở trong nước. Cuộc thi viết gồm 10 câu hỏi kiến thức trên các lĩnh vực về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền tỉnh Kiên Giang; 1 câu hỏi tự luận; cơ cấu giải thưởng gồm 16 giải cá nhân và 7 giải tập thể tổng trị giá tiền thưởng trên 120 triệu đồng.

Thời hạn tham gia cuộc thi, đối với người tham gia dự thi (ngoài tỉnh) gửi đồng thời bản giấy và file bài viết về Ban Tổ chức Cuộc thi đến hết ngày 30/9/2023. Đối với người tham gia dự thi trong tỉnh gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đến hết ngày 30/10/2023.

Dự kiến lễ tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 12/2023 tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (TP. Phú Quốc). Ban tổ chức sẽ trao 16 giải cá nhân, 6 giải tập thể gồm vật chất và bằng khen, giấy khen.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "Phát động Cuộc thi tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.