Nghệ An: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

08/03/2024 09:06

Theo dõi trên

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 và Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

Theo đó, các hoạt động này nhằm thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, thể thao truyền thống; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng về truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm nên con đường huyền thoại Trường Sơn - Hồ Chí Minh, khẳng định ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

z3399469137480-387adc0643d0b43aaf5f5374ca6bb69c-1652025135-1-1709824246.jpg
Di tích Quốc gia đặc biệt Km0 - Đường Hồ Chí Minh (Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Nguyễn Diệu

Thông qua các hoạt động cũng nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của miền Tây Nghệ An. Theo kế hoạch, các hoạt động bao gồm: Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 và Lễ khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) diễn ra vào tối 19/4 tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến, thị trấn huyện Tân Kỳ.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An diễn ra từ ngày 16 - 19/4 tại huyện Tân Kỳ.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn từ 19 - 25/5 tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến và khu vực Di tích Km 0 đường Hồ Chí Minh, thị trấn huyện Tân Kỳ.

Lễ xuất quân Hội thi Tuyên truyền lưu động vào ngày 20/4 tại sân khấu Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến, thị trấn Tân Kỳ.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam kết hợp cùng với Lễ khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số; tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn…

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.