HĐND tỉnh Bạc Liêu khảo sát hoạt động của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh

20/05/2024 07:42

Theo dõi trên

Trong 2 ngày (16 - 17/5), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức khảo sát tình hình hoạt động của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh gồm: Di tích lịch sử Nọc Nạng (TX. Giá Rai), di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp cổ Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi), di tích lịch sử Căn cứ Cái Chanh, di tích lịch sử - văn hóa Sự kiện lịch sử Ninh Thạnh Lợi năm 1927 (huyện Hồng Dân).

1705baclieukhaosatditichlichsu-1715936127778-17159361288091345680894-1716165713.jpg
Đoàn khảo sát nghe báo cáo hoạt động của di tích lịch sử Nọc Nạng

Tại các điểm khảo sát, đoàn được nghe Ban Quản lý di tích tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo các di tích trong giai đoạn 2021 - 2023. Thực hiện quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý di tích và UBND các địa phương đã chủ động triển khai công tác bảo dưỡng, nâng cấp thường xuyên đối với các di tích có dấu hiệu xuống cấp. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tham quan du lịch cho cán bộ, học sinh địa phương và du khách ngoài tỉnh.

Đoàn khảo sát cũng nắm những khó khăn, hạn chế của các di tích về chế độ, chính sách, tuyển dụng thuyết minh viên; kinh phí tu bổ không đáp ứng thực trạng xuống cấp của di tích; công tác phòng, chống cháy nổ chưa được chú trọng. Đặc biệt, việc khai thác giá trị di tích gắn với phát triển du lịch chưa có những cách làm, mô hình hấp dẫn… 

Sau chuyến khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ tổ chức làm việc với Sở VHTTDL, UBND các huyện về nội dung trên.

Theo Báo Bạc Liêu
Bạn đang đọc bài viết "HĐND tỉnh Bạc Liêu khảo sát hoạt động của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.