Hành trình về nguồn tìm hiểu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

27/08/2023 10:07

Ngày 26/8, Đảng bộ Văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV tổ chức hành trình tìm hiểu về truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nhằm thiết thực kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023).

27-08-2023-hanh-trinh-ve-nguon-tim-hieu-truyen-thong-cach-mang-sai-gon-cho-lon-gia-dinh-19a8ef42-details-1693105543.jpg
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến hành trình là để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam cho đảng viên trong các chi bộ...

Trong định hướng tới, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn chú trọng tăng cường việc tổ chức các hoạt động về nguồn, hành trình tìm hiểu lịch sử tại các khu di tích truyền thống, căn cứ cách mạng gắn với các mốc lịch sử trọng đại của đất nước.

“Đảng bộ Văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt là các đồng chí trẻ tiếp tục giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh trong thi đua lao động, học tập, góp sức cùng với Tổng Công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh” - đồng chí Nguyễn Phương Đông chia sẻ.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "Hành trình về nguồn tìm hiểu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định" tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.