Chuẩn bị Tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất: Nhìn lại để bước tiếp

17/04/2024 08:57

Theo dõi trên

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

a5154993695-1713318973.jpeg
Quang cảnh cuộc họp

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của thường trực tổ giúp việc Ban chỉ đạo, các hoạt động tổng kết sẽ được triển khai trên ba trụ cột, có sự gắn kết chặt chẽ, đó là: Nghiên cứu khoa học; các hoạt động, sự kiện; công tác thông tin, tuyên truyền. Từng tuyến nhiệm vụ đều được cụ thể hóa, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, thu hút sự tham gia của các cơ quan chủ chốt trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật (VHNT). 

Đối với tuyến nghiên cứu khoa học, nội dung tổng kết bao gồm 5 nhiệm vụ khoa học, với sự tham gia của Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và các địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tổ chức các hoạt động tọa đàm về những vấn đề then chốt; tiến tới tổ chức hội thảo ở từng lĩnh vực VHNT, trên cơ sở đó, sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025): Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”.

Tập trung làm rõ các nhóm vấn đề như bối cảnh lịch sử, sự phát triển của nền VHNT Việt Nam 50 năm qua; quá trình vận động, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trên các phương diện cơ bản như đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; sáng tác, lý luận, phê bình, phương thức truyền bá VHNT; vấn đề giới thiệu, quảng bá VHNT Việt Nam ra nước ngoài và tiếp nhận VHNT nước ngoài ở Việt Nam; thực trạng, xu hướng phát triển của đội ngũ văn nghệ sĩ và công chúng của VHNT; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển VHNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về các hoạt động, sự kiện, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương sẽ phát động, tổ chức trong các cấp hội và hội viên cả nước sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT với chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam”, triển lãm, bình chọn, tôn vinh các tác phẩm VHNT tiêu biểu trong giai đoạn 1975-2025 có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chặng đường phát triển đáng tự hào qua nửa thế kỷ của nền VHNT Việt Nam.

Đặc biệt, trong dịp này sẽ có Hội nghị văn nghệ toàn quốc, tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, với sự tham gia của các văn nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu ở trong nước và nước ngoài. Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại; từ đó củng cố niềm tin, khát vọng cống hiến, cùng xác định tầm nhìn, tâm thế, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với tương lai đất nước và sự phát triển của VHNT nước nhà trong giai đoạn mới; tôn vinh những văn nghệ sĩ có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển nền VHNT Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.

Công tác thông tin, tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, trong đó trọng tâm là các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ tập trung phản ánh đậm nét nội dung, ý nghĩa, thành tựu của VHNT và vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà; tăng cường quảng bá các tác phẩm xuất sắc của nền VHNT Việt Nam nửa thế kỷ qua... Các nhà xuất bản tổ chức xuất bản mới hoặc tái bản các tác phẩm VHNT, công trình nghiên cứu tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất...

lanh-dao-dang-834724655-1713319034.jpg
Sẽ có Hội nghị văn nghệ toàn quốc, tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, với sự tham gia của các văn nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu ở trong nước và nước ngoài. Ảnh: Minh họa

Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh về việc cần có nghiên cứu đánh giá toàn diện, đầy đủ về 50 năm nền VHNT Việt Nam và nên có sự thống nhất về mặt phương pháp triển khai kê hoạch, có bản đề cương tổng thể, có những tổng kết chuyên sâu ở từng chuyên ngành. Mục tiêu cuối cùng của việc triển khai kế hoạch là đánh giá được nền VHNT sau ngày thống nhất đất nước đến nay, đánh giá thành tựu, kết quả, nguyên nhân tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; có thể phân chia từng giai đoạn phát triển và phải đặt bối cảnh phát triển trong tình hình chung của thế giới. Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương nên chắp bút tổng kết và đây sẽ là bản tổng kết hết sức công phu, đồ sộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, cần đẩy mạnh công tác truyền thông nhưng quan trọng phải là chất liệu truyền thông. Vì vậy, phải gắn trách nhiệm của các cơ quan nghiên cứu lý luận, có sự gắn kết giữa các khâu nghiên cứu, tổng kết, lý luận và truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, tổng kết 50 năm nền VHNT nước nhà sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, cần xác định tập trung vào nghiên cứu khoa học, dựa trên những luận cứ khoa học, để đánh giá sát đúng nền văn học nghệ thuật của nước nhà sau 50 năm thống nhất đất nước. Các nghiên cứu khoa học này cũng giúp cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thời gian tới đối với văn học, nghệ thuật.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, tổ chức hội cũng đã báo cáo công tác triển khai kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp nhằm triển khai kế hoạch hiệu quả nhất.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước là nhiệm vụ rất lớn với các hoạt động phong phú, toàn diện, với tinh thần “nhìn lại để bước tiếp”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện; việc tổ chức các hội thảo khoa học cần huy động sự tham gia và đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đảm bảo chất lượng các báo cáo khoa học, góp phần xây dựng báo cáo tổng kết trình Ban Bí thư; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công Hội nghị văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất theo chỉ đạo của Ban Bí thư; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác tuyên truyền về các hoạt động tổng kết, từ đó phản ánh đậm nét nội dung, ý nghĩa, thành tựu của văn học, nghệ thuật và vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà./.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Chuẩn bị Tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất: Nhìn lại để bước tiếp" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.